SECOND ANNOUNCEMENT ON 2019 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ORGANIZATION
SECOND ANNOUNCEMENT ON 2019 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ORGANIZATION
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ FOODTECH TĂNG CƯỜNG CHỦ TRƯƠNG VỀ TÁI SỬ DỤNG NƯỚC
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ FOODTECH TĂNG CƯỜNG CHỦ TRƯƠNG VỀ TÁI SỬ DỤNG NƯỚC
THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NĂM 2019

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NĂM 2019

Nhằm tăng cường sự giao lưu giữa các nhà khoa học, trao đổi, giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực thực phẩm và môi trường, tăng tính hiện thực hóa các kết quả nghiên cứu với việc áp dụng một cách có hiệu quả và thực tiễn cuộc sống. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dự kiến tổ chức hội thảo khoa học quốc tế năm 2019

FIRST ANNOUNCEMENT ON 2019 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ORGANIZATION

FIRST ANNOUNCEMENT ON 2019 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ORGANIZATION

Topic: TOXIC CONTAMINANTS IN FOOD AND ENVIRONMENT: QUALITY ASSESSMENT AND TREATMENT TECHNOLOGIES

Thông báo v/v tổ chức hội thảo khoa học quốc tế năm 2019 "Các chất ô nhiễm độc hại trongThực phẩm và Môi trường: Kiểm soát Chất lượng và Công nghệ xử lý"

Thông báo v/v tổ chức hội thảo khoa học quốc tế năm 2019 "Các chất ô nhiễm độc hại trongThực phẩm và Môi trường: Kiểm soát Chất lượng và Công nghệ xử lý"

Nhằm tăng cường sự giao lưu giữa các nhà khoa học, trao đổi, giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực thực phẩm và môi trường, tăng tính hiện thực hóa các kết quả nghiên cứu với việc áp dụng một cách có hiệu quả và thực tiễn cuộc sống. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dự kiến tổ chức hội thảo khoa học quốc tế năm 2019

Hội thảo Quốc tế về vấn đề gian lận trong thực phẩm năm 2018

Hội thảo Quốc tế về vấn đề gian lận trong thực phẩm năm 2018

Hội thảo “Gian lận trong thực phẩm năm 2018” sẽ được tổ chức tại London vào ngày 01/03/2018. Đây sẽ là một diễn đàn để thảo luận về những chủ đề giá trị liên quan, các phương pháp thay thế, các quy trình và cung cấp một góc nhìn sâu về ngành công nghiệp thực phẩm cũng như việc chúng ta có thể làm gì với vấn nạn gian lận trong thực phẩm hiện nay.

Hội thảo quốc tế lần thứ 8 về những tiến bộ gần đây trong phân tích thực phẩm

Hội thảo quốc tế lần thứ 8 về những tiến bộ gần đây trong phân tích thực phẩm

Hội thảo FoodIntegrity lần thứ 4 FOODINTEGRITY 2017 10-11 tháng 5 năm 2017, Parma, Ý

Hội thảo Quốc tế về Khoa học thực phẩm và môi trường (ICFES  2018) , 25 -27/02/2018, Đà Nẵng, Việt Nam.

Hội thảo Quốc tế về Khoa học thực phẩm và môi trường (ICFES 2018) , 25 -27/02/2018, Đà Nẵng, Việt Nam.

Hội thảo quốc tế về thực phẩm giả, 4/4/2017, Quebec City, Canada

Hội thảo quốc tế về thực phẩm giả, 4/4/2017, Quebec City, Canada

Hội thảo khái quát những hiểu biết hiện tại về thực phẩm giả, huy động các nguồn lực, chung tay giải quyết vấn đề toàn cầu này.

Hội thảo quốc tế lần thứ 8 về các phản ứng hoá học trong thực phẩm, 15/02/2017, Prague, Cộng hoà Séc

Hội thảo quốc tế lần thứ 8 về các phản ứng hoá học trong thực phẩm, 15/02/2017, Prague, Cộng hoà Séc

Các chủ đề chính của hội thảo năm 2017 là trao đổi kiến thức mới về các phản ứng hóa học trong chế biến thực phẩm và bảo quản.

Hội thảo: Mối quan hệ giữa Mỹ và các nước trong khối ASEAN, 03/2017, Manila, Philippines

Hội thảo: Mối quan hệ giữa Mỹ và các nước trong khối ASEAN, 03/2017, Manila, Philippines

Mối quan hệ giữa Mỹ và các nước trong khối ASEAN

Hội thảo quốc tế lần thứ 6 về An toàn thực phẩm và các biện pháp điều tiết, 06/2017, Milan, Ý

Hội thảo quốc tế lần thứ 6 về An toàn thực phẩm và các biện pháp điều tiết, 06/2017, Milan, Ý

Hội thảo đề cập đến các điều kiện và thực hành bảo quản chất lượng thực phẩm để ngăn ngừa ô nhiễm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Dịch vụ Kiểm tra An toàn thực phẩm của USDA giáo dục người tiêu dùng về tầm quan trọng của việc xử lý thực phẩm an toàn và làm thế nào để giảm thiểu những rủi ro liên quan đến bệnh do thực phẩm

Hiệp hội quốc tế về bảo vệ thực phẩm Hội nghị chuyên đề châu Âu về an toàn thực phẩm 03/2017, Brussels, Bỉ.

Hiệp hội quốc tế về bảo vệ thực phẩm Hội nghị chuyên đề châu Âu về an toàn thực phẩm 03/2017, Brussels, Bỉ.

Hội thảo là một diễn đàn tuyệt vời để thu thập kiến thức về những phát triển và kỹ thuật trong khoa học và an toàn thực phẩm.