Trung tâm An toàn thực phẩm và Môi trường trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 809/QĐ-CGCN. Kể từ khi Phòng Thí nghiệm được trang bị các thiết bị, từ năm 2018 đến nay, Phòng Thí nghiệm đã triển khai nghiên cứu và xây dựng thành công nhiều phương pháp phân tích các chất độc trong môi trường không khí, giám sát chất lượng không khí.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện thực hiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (lần 1)

Trung tâm An toàn thực phẩm và Môi trường được bộ tài nguyên và môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (theo chứng nhận VIMCERTS 229 và quyết định số 115/QĐ-BTNMT ngày 17/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường), chúng tôi cung cấp dịch vụ quan trắc, đo đạc, đánh giá chất lượng và thực hiện lẫy mẫu theo yêu cầu khách hàng phục vụ đánh giá chất lượng môi trường.

Đặc biệt, trong các thông số được chứng nhận, thông số về Dioxin/Furan trong các môi trường nước mặt, nước thải, nước ngầm, đất, trầm tích… là những thông số rất quan trọng. Đánh giá sự phơi nhiễm và tác động của các cấu tử Dioxin/Furan tác động tới sức khỏe con người là rất cần thiết và yêu cầu của phòng thí nghiệm phân tích về Dioxin/Furan cũng đòi hỏi cao về kỹ thuật, trang thiết bị phân tích hiện đại, quy trình lấy mẫu, xử lý mẫu, tay nghề của cán bộ phân tích, điều kiện phòng thí nghiệm... phải đảm bảo các tiêu chuẩn rất khắt khe.


Giấy chứng nhận đủ điều kiện thực hiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (lần 2)
 

Ngày 15/07/2021 Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường lần thứ 2 theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ, Số hiệu VIMCERTS 229.  Đây là thành quả mà toàn thể cán bộ, Trung tâm nỗ lực phấn đấu trong năm qua. Thông qua Giấy chứng nhận này, Trung tâm có đủ khả năng quan trắc và phân tích hầu hết các chỉ tiêu môi trường hiện nay.
 
Theo Quyết định số 1379/QĐ-BTNMT ngày 15/07/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị đáp ứng đầy đủ theo quy định của Chính Phủ về tính pháp lý, năng lực và điều kiện tổ chức các hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; đảm bảo chất lượng quan trắc ngòai hiện trường và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm.
 

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại Hà Nội và trên Toàn Quốc, giám sát môi trường, quan trắc giám sát môi trường, giám sát môi trường.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện thực hiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (lần 3)

Ngày 14/03/2022 Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường lần thứ 3 theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ, Số hiệu VIMCERTS 229.  Đây là thành quả mà toàn thể cán bộ, Trung tâm nỗ lực phấn đấu trong năm qua. Thông qua Giấy chứng nhận này, Trung tâm có đủ khả năng quan trắc và phân tích hầu hết các chỉ tiêu môi trường hiện nay. 

Theo Quyết định số 472/QĐ-BTNMT ngày 14/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị đáp ứng đầy đủ theo quy định của Chính Phủ về tính pháp lý, năng lực và điều kiện tổ chức các hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; đảm bảo chất lượng quan trắc ngòai hiện trường và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm.

Ngoài những nghiên cứu được thực hiện thường xuyên về phát triển các phương pháp phân tích chất độc trong môi trường không khí như Dioxin/Furans; PCBs, PAHs…, năm 2019, Phòng Thí nghiệm đã tham gia mạng lưới quan trắc môi trường không khí khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Theo đó, Phòng Thí nghiệm được hỗ trợ về năng lực nghiên cứu và phân tích không khí. Mặt khác, các kết quả nghiên cứu về môi trường nền sẽ được các bên cùng công nhận.

Cùng với đó, trong năm 2019, Phòng Thí nghiệm đã thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường sau vụ cháy của Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông”. Trong đó, Phòng Thí nghiệm đã thực hiện quan trắc, thu thập mẫu, phân tích nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường khu vực kho nguyên liệu và sản phẩm của công ty. Các kết quả nghiên cứu đã được gửi cho Thành phố Hà Nội nhằm cảnh báo mức độ ô nhiễm tới người dân xung quanh khu vực.  


Cán bộ PTN lấy mẫu ở hiện trường vụ cháy tại Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông để xét nghiệm, đánh giá mức độ ô nhiễm.

Với các thiết bị hiện đại được trang bị, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ đã từng bước nâng cao chất lượng theo các tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế. Trong đó phải kể đến việc xây dựng thành công Phòng Thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, với mã số VILAS 809, và trở thành Phòng Thí nghiệm đủ điều kiện tổ chức hoạt động quan trắc môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, với mã số VIMCERT 229.

Các chỉ tiêu tập trung vào các thông số ô nhiễm không khí gồm: Dioxin/furan; tổng bụi lơ lửng, NO2, NH3, CO, SO2, kim loại nặng... Sau khi có được các chứng chỉ Phòng Thí nghiệm đạt chuẩn, Phòng Thí nghiệm đã đón tiếp rất nhiều khách hàng đến làm việc và ký hợp đồng quan trắc và phân tích mẫu môi trường không khí. Tổng số hợp đồng tăng lên hàng tháng với trung bình đạt khoảng 80 đến hơn 100 hợp đồng các loại/năm, với trung bình hơn 5000 mẫu thử/năm.

Lĩnh vực và phạm vi Trung tâm An toàn thực phẩm và Môi trường -Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ được chứng nhận gồm: Quan trắc hiện trường và phân tích môi trường

Quan trắc hiện trường

 1. Môi trường nước (nước mặt, nước thải, nước dưới đất, nước biển và nước mưa): lấy mẫu và đo tại hiện trường
 2. Môi trường không khí Khí (không khí xung quanh và môi trường lao động và khí thải): lấy mẫu và đo tại hiện trường
 3. Đất: lấy mẫu
 4. Trầm tích: lấy mẫu
 5. Bùn: lấy mẫu
 6. Chất thải: lấy mẫu

Phân tích môi trường

 1. Môi trường nước: nước mặt, nước thải, nước dưới đất và nước biển.
 2. Môi trường không khí: không khí xung quanh và môi trường lao động; khí thải
 3. Đất
 4. Trầm tích
 5. Bùn
 6. Chất thải

Như vậy việc được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức các hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định của Chính phủ, Trung tâm An toàn thực phẩm và Môi trường - Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ đã có đầy đủ các cơ sở pháp lý để thực hiện các hoạt động quan trắc môi trường đồng thời cũng minh chứng cho việc Trung tâm  thực hiện các hợp đồng dịch vụ về quan trắc môi trường, đo kiểm môi trường lao động tại các cơ sở y tế, các nhà máy, khu công nghiệp...có độ tin cậy hơn, có khoa học và chính xác hơn góp phần vào công cuộc bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực y tế và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng nói riêng.

 

 Danh sách cán bộ trong phòng 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Di động

1

TS. Bùi Quang Minh

Trưởng phòng

bui_quang_minh@yahoo.com

 

2

TS. Phạm Thị Phương Thảo

Nghiên cứu viên

thaopham284@gmail.com

 

3

ThS. Phạm Thị Trà

Nghiên cứu viên

trabsls@gmail.com

0979484622

4

ThS. Hoàng Hải Linh

Nghiên cứu viên

linhhaihoang@gmail.com

0982824001

5

ThS. Giáp Văn Dương

Kỹ thuật viên

vanduong5494@gmail.com

0327712363

6

HVCH. Hoàng Thế Anh

Nghiên cứu viên

hoangtheanh2115@gmail.com

0936036183

7

ThS. Trần Hải Anh

Nghiên cứu viên

haianh.bio.hust@gmail.com

0985223146

8

CN. Đào Minh Đức

Nghiên cứu viên

m.ducbds1994@gmail.com 

0918603768

9

ThS. Lê Thị Huệ

Nghiên cứu viên

huele.sl@gmail.com

0962827366

10

ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân

Nghiên cứu viên

vanntt1809@gmail.com 

0965269918

11

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Linh

Nghiên cứu viên

nguyetlinh5895@gmail.com 

0869842251

12

ThS. Đỗ Văn Chí

Nghiên cứu viên

ovanchi7@gmail.com

0989694733

13

ThS. Lê Quang Hưởng

Nghiên cứu viên

lehuong3795@gmail.com

0344860517

 
Một số hình ảnh về Phòng Thí nghiệm Trọng điểm về An Toàn Thực Phẩm và Môi trường

 
PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại Hà Nội và trên Toàn Quốc, giám sát môi trường, quan trắc giám sát môi trường, giám sát môi trường. PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại Hà Nội và trên Toàn Quốc, giám sát môi trường, quan trắc giám sát môi trường, giám sát môi trường. PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại Hà Nội và trên Toàn Quốc, giám sát môi trường, quan trắc giám sát môi trường, giám sát môi trường.
Xác định độc tố aflatoxin, kháng sinh nhóm quinolone,… trên hệ thống sắc ký lỏng (UPLC) Hệ thống ICS-6000 Capillary HPIC™
System
Xác định các chỉ tiêu cơ bản trên thiết bị UV-VIS
PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại Hà Nội và trên Toàn Quốc, giám sát môi trường, quan trắc giám sát môi trường, giám sát môi trường. PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại Hà Nội và trên Toàn Quốc, giám sát môi trường, quan trắc giám sát môi trường, giám sát môi trường.
Máy đo TOC/TN Xác định kim loại trên hệ thống quang phổ nguồn plasma cảm ứng cao tần kết nối khối phổ, ICP-MS Máy sắc ký khí ghép nối khối phổ Agilent 5977 MS with 7890B GC
                                                               
                 Giấy chứng nhận đủ điều kiện thực hiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã số VIMCERTS 229
     

 

Mọi thông tin xin liên hệ:

Trung tâm An toàn thực phẩm và Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ
Tầng 5, nhà A28, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội.
Thời gian nhận mẫu từ 8h30 đến 11h30 và 13h30 đến 17h30 mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6

Hoặc liên lạc trực tiếp với Trung tâm An toàn thực phẩm và Môi trường:
☎️ Hotline: 0789.229.809 - 024.3791.0212

Bình luận