Thông tư 24/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
Thông tư 24/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
Thủy ngân: Máy phân tích thủy ngân trong phòng thí nghiệm
Thủy ngân: Máy phân tích thủy ngân trong phòng thí nghiệm
Phương pháp xác định ẩm độ phụ gia thực phẩm ngũ cốc sữa bột  tinh bột

Phương pháp xác định ẩm độ phụ gia thực phẩm ngũ cốc sữa bột tinh bột

Sấy nóng phần mẫu thử ở nhiệt độ 103 oC ± 2 oC cho đến khi độ ẩm và chất bay hơi hoàn toàn được loại bỏ và xác định khối lượng mất đi.

Thủy ngân: Nguy cơ và phương pháp phân tích

Thủy ngân: Nguy cơ và phương pháp phân tích

Tại sao phải phân tích thủy ngân? Thủy ngân (Hg) là một nguyên tố kim loại dạng lỏng, chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong khối lượng vỏ trái đất, nhưng trong thực tế, thủy ngân được sử dụng khá rộng rãi trong sản xuất và tiêu dùng, như nhiệt kế, thiết bị điện – điện tử, thuốc bảo vệ thực vật, diệt cỏ, diệt côn trùng, trong y học như làm thuốc, tách vàng từ quặng… Vì vậy, thủy ngân có thể phát thải vào môi trường từ các nguồn tự nhiên hoặc do con người tạo ra một cách trực tiếp hay gián tiếp. Thống kê s

ICP-MS: Khái niệm, Cấu tạo, Ưu điểm và Ứng dụng

ICP-MS: Khái niệm, Cấu tạo, Ưu điểm và Ứng dụng

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Tr

Xử lý các tình huống đối với máy GC và GC-MS

Xử lý các tình huống đối với máy GC và GC-MS

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp

ICP-OES và ICP-MS – Bí quyết khi phân tích các mẫu có nhiễu nền cao

ICP-OES và ICP-MS – Bí quyết khi phân tích các mẫu có nhiễu nền cao

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan tr

Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ LCMS?

Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ LCMS?

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, Giải pháp Blockchain, trong truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc thịt, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát nguồn gốc, tem truy xuất nguồn gốc nông sản, truy xuất nguồn gốc rau, truy xuất nguồn gốc thuốc, dán tem truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc cá thu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản, truy xuất nguồn gốc và định danh, p

Phương pháp sắc ký lỏng ghép đầu dò khối phổ

Phương pháp sắc ký lỏng ghép đầu dò khối phổ

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp

 Xác định các loại thuốc trừ sâu lạ trong trái cây và rau quả bằng hệ thống LC-Orbitrap

Xác định các loại thuốc trừ sâu lạ trong trái cây và rau quả bằng hệ thống LC-Orbitrap

Do sự gia tăng số lượng các hợp chất không mong đợi trong thực phẩm, phương pháp nghiên cứu bằng kỹ thuật sang lọc có độ phân giải cao (HRMS) kết hợp với các phần mềm hóa học mới đã nhận được nhiều sự quan tâm trong một vài năm gần đây.  

Xác định hàm lượng Lasalocid và Tylosin (Được dùng điều trị bệnh ở động vật ) trong các mẫu thức ăn cho động vật sử dụng phương pháp UPLS – MS

Xác định hàm lượng Lasalocid và Tylosin (Được dùng điều trị bệnh ở động vật ) trong các mẫu thức ăn cho động vật sử dụng phương pháp UPLS – MS

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, Giải pháp Blockchain, trong truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc thịt, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát nguồn gốc, tem truy xuất nguồn gốc nông sản, truy xuất nguồn gốc rau, truy xuất nguồn gốc thuốc, DÁN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, truy xuất nguồn gốc cá thu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản, truy xuất nguồn gốc và định danh, p

Phương pháp  (SPE) -LC-MS / MS tách pha rắn tự động để xác định Acrylamide trong các mẫu cà phê đã được pha

Phương pháp (SPE) -LC-MS / MS tách pha rắn tự động để xác định Acrylamide trong các mẫu cà phê đã được pha

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, Giải pháp Blockchain, trong truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc thịt, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát nguồn gốc, tem truy xuất nguồn gốc nông sản, truy xuất nguồn gốc rau, truy xuất nguồn gốc thuốc, DÁN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, truy xuất nguồn gốc cá thu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản, truy xuất nguồn gốc và định danh, phân tích Dioxin trong