Từ đầu tháng chạp, Ban ATTP TP Hồ Chí Minh đã phối hợp liên ngành liên tục triển khai nhiều hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo VSATTP trên địa bàn. Đặc biệt là đối với các chợ đầu mối góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân và tiểu thương về ATTP trong dịp dịp Tết nguyên đán. 

Bình luận

Video khác