Hội thảo đề cập đến các điều kiện và thực hành bảo quản chất lượng thực phẩm để ngăn ngừa ô nhiễm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Dịch vụ Kiểm tra An toàn thực phẩm của USDA giáo dục người tiêu dùng về tầm quan trọng của việc xử lý thực phẩm an toàn và làm thế nào để giảm thiểu những rủi ro liên quan đến bệnh do thực phẩm.

Thông tin chi tiết về hội thảo xin mời tham khảo thêm tại:
http://foodsafety-hygiene.conferenceseries.com/

Bình luận

Tin khác