Số/ Ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
35/2015/TT-BYT Bộ Y tế 01/05/2016 Thông tư số 35/2015/TT-BYT là QCVN 12-4:2015/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
44/2015/TT-BYT Bộ Y tế 01/03/2016 Thông tư số 44/2015/TT-BYT ban hành danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm
38/2015/QĐ-TTg Chính phủ 15/11/2015 Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
23/2015/TT-BYT Bộ Y tế 01/11/2015 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu
8/2015/TT-BYT Chỉ thị 01/07/2015 Thông tư sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm
06/2014/BYT-KNTP Cục An toàn thực phẩm 09/10/2014 06/2014/BYT-KNTP
QCVN 11-4/2012 Bộ Y tế 01/06/2013 Ban hành quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi
27/2012/TT-BKHCN Bộ, ngành 27/01/2013 Thông tư 27/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
26/2012/TT-BKHCN Bộ, ngành 27/01/2013 Thông tư 26/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
2088/QĐ-TTg Chính phủ 27/12/2012 Quyết định 2088/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép