Số/ Ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
46/2015/TT-BYT Bộ Y tế 01/09/2016 Thông tư số 46/2015/TT-BYT ban hành quy chuẩn quốc gia về hương liệu thực phẩm - Các chất tạo hương vani
47/2015/TT-BYT Bộ Y tế 01/09/2016 Thông tư số 47/2015/TT-BYT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - Dung môi
27/2011/TT-BYT Chỉ thị 01/01/2012 Thông tư 27/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm vệ sinh
01/2011/TT-BYT Chỉ thị 01/08/2011 Thông tư 01/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm
10:2011/BYT Bộ Y tế 01/08/2011 QCVN 10:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước đá dùng liền
44/2010/TT-BYT Chỉ thị 01/07/2011 Thông tư 44/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm
45/2010/TT-BYT Chỉ thị 01/07/2011 Thông tư 45/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn
41/2010/TT-BYT Chỉ thị 01/06/2011 Thông tư 41/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa lên men