Blockchain là Xu hướng số 1 về tính bền vững theo GreenBiz. Nó chắc chắn sẽ cách mạng hóa việc mua sắm và tăng tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Bình luận

Video khác