Bạn có tin tưởng vào thực phẩm bạn ăn?Ngày nay, nhiều trọng lượng đang được đặt vào chủ nghĩa tiêu dùng có ý thức và mọi người bắt đầu thực sự quan tâm đến việc họ sẽ nhận thức ăn ở đâu.

Blockchain , giống như rất nhiều công nghệ, nói chung là bất khả tri. Chức năng cuối cùng của nó là làm cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn, đầy đủ hơn và phong phú hơn. Thực phẩm cũng được thiết kế để làm cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn, đầy đủ hơn và phong phú hơn - và tin tưởng vào thực phẩm chúng ta ăn là nghiêm túc!Sức khỏe của mọi người thường được liên kết với thực phẩm họ có quyền truy cập và khi không được coi trọng, kết quả có thể rất bi thảm. Chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu cần phải được minh bạch và blockchain là công nghệ có thể biến điều này thành có thể.

Bình luận

Video khác