I. Nhân sự 
Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ hiện nay có 45 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có 16 viên chức, 29 cán bộ hợp đồng và thử việc
-  Số cán bộ nữ:18 người
-  Số Đảng viên:15 người
Các cán bộ Trung tâm không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trung tâm cũng thường xuyên cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng như: lớp cao cấp chính trị, lớp bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ, kỹ năng làm việc nhóm, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng đấu thầu.
STT Họ và tên Giới tính Học hàm, học vị Ghi chú
Lãnh đạo Trung tâm
1 Nguyễn Quang Trung Nam PGS.TS
 
 
2 Nguyễn Tiến Đạt Nam PGS.TS  
Phòng Quản lý tổng hợp
1 Vũ Đức Anh Nam ThS  
2 Nguyễn Thanh Tâm Nữ ThS  
3 Nguyễn Mạnh Hùng Nam CN  
4 Nguyễn Hà My Nữ HVCH  
5 Lê Thế Vịnh Nam ThS  
6 Lê Thị Kim Nhung Nữ CN  
7 Lê Thu Ngân Nữ CN  
8 Trần Thị Hường Nữ CN  
9 Lê Thanh Huệ Nữ CN  
Phòng Đào tạo và Kết nối Khoa học
1 Vũ Đức Anh Nam ThS  
2 Nguyễn Thị Hương Ly Nữ ThS  
3 Nguyễn Thị Hồng Quyên Nữ ThS  
4 Nguyễn Thị Hà Nữ CN  
5 Hà Thị Thu Hằng Nữ ThS  
Phòng Nghiên cứu triển khai
1 Trần Văn Giang Nam KS  
2 Trần Quang Thuận Nam TS  
3 Phùng Thị Tính Nữ ThS  
4 Nông Văn Mạnh Nam ThS  
Phòng Phát triển công nghệ và Dịch vụ đo lường
1 Nguyễn Ngọc Tùng Nam TS  
2 Hoàng Minh Tạo Nam ThS  
3 Lê Văn Nhân Nam NCS  
4 Hoàng Thị Thoa Nữ HVCH  
Phòng thí nghiệm trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường
1 Nguyễn Quang Trung Nam PGS.TS  
2 Phạm Thị Phương Thảo Nữ ThS  
3 Phạm Thị Trà Nữ ThS  
4 Hoàng Hải Linh Nữ ThS  
5 Đỗ Văn Chí Nam HVCH  
6 Trần Hải Anh Nam ThS  
7 Nguyễn Thị Nguyệt Linh Nữ CN  
8 Giáp Văn Dương Nam HVCH  
9 HoàngThế Anh Nam HVCH  
10 Lê Thị Huệ Nữ ThS  
11 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ ThS  
12 Lê Quang Hưởng Nam ThS  
Phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về Dioxin
1 PGS.TS Lê Trường Giang Nam PGS.TS  
2 Vũ Đức Nam Nam TS  
3 Nguyễn Xuân Hưng Nam CN  
4 Nguyễn Thị Xuyên Nữ CN  
5 Lê Minh Thùy Nữ ThS  
Phòng Nghiên cứu và Phát triển Hóa dược
1 Lê Ngọc Hùng Nam TS  
2        
II, Năng lực trang thiết bị
Bên cạnh cơ sở vật chất sẵn có, để phục vụ cho các xưởng nghiên cứu và thử nghiệm, Trung tâm đã cho đầu tư các máy móc và trang thiết bị hiện đại, có độ chính xác cao, trong đó các thiết bị hóa chất được đầu tư mạnh cho 02 phòng: Phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về Dioxin và Phòng thí nghiệm trọng điểm An toàn thực phẩm và Môi trường, cụ thể như sau:
 
STT Tên thiết bị
(bao gồm thông tin model, hãng sản xuất)
I Nhóm thiết bị phân tích chính
1 Hệ thống sắc ký lỏng ghép nối khối phổ LC/MSn Model: LCQ FLEET
Hãng sản xuất: Thermo Scientific
2 Máy sắc ký khí khối phổ GC/MS/FID/ECD Model: 7890B GC/ 5977A MSD
Hãng sản xuất: Agilent Technologies
3 Máy khối phổ phát xạ Plasma (ICP-MS) Model: 7900 ICP-MS
Hãng sản xuất: Agilent Technologies
4 Hệ thiết bị phân tích TOC/TN Model: MultiN/C
Hãng sản xuất: Analytik Jena
5 Máy đo quang UV-Vis hai chum tia Model: T80+
Hãng sản xuất: PGI
II Nhóm thiết bị phân tích nhanh để bàn trong phòng thí nghiệm
1 Thiết bị đo pH/ORP/Nhiệt độ Model: HI2211-02
Hãng sản xuất: Hanna
2 Thiết bị phân tích quang phổ tử ngoại khả kiến đo đa chỉ tiêu Model: DR6000
Hãng sản xuất: Hach
3 Bộ cuvette hiệu chuẩn Model: 666-S000
Hãng sản xuất: Hellma
4 Bộ hiệu chuẩn máy đo quang UV-VIS Model: DH-2000-CAL
Hãng sản xuất: Ocean Optics
5 Máy đo DO để bàn phục vụ phân tích BOD Model: 4010-1
Hãng sản xuất: YSI
III Nhóm thiết bị phục vụ cho công tác lấy mẫu hiện trường
1 Kit đo lưu lượng kế dòng khí Model: 922
Hãng sản xuất: Fluke
2 Bơm lấy mẫu khí thể tích nhỏ Model: HSP 500
Hãng sản xuất: Shibata Bitechnology
3 Thiết bị định vị GPS Model: 78S
Hãng sản xuất: Garmin
4 Thiết bị đo và phân tích khí thải Model: 350
Hãng sản xuất: Testo
5 Bộ pha loãng khí chuẩn tích hợp hệ thống thu nhập và xử lý số liệu Model: APMC-370
Hãng sản xuất: Horiba
6 Bộ các bình khí chuẩn Hãng sản xuất: Meeser
7 Máy phát hiện khí rò rỉ Model: 316-1
Hãng sản xuất: Testo
IV Nhóm thiết bị phụ trợ phân tích hóa học
1 Tủ lạnh trữ mẫu -30 độ( tủ đứng) Model: LGPV 8420
Hãng sản xuất: Liebherr
2 Tủ lạnh trữ mẫu thường Model: R-WB550PGV2 (GBW)
Hãng sản xuất: Hitachi
3 Hệ thống máy lọc nước siêu sạch loại I Model: Purelabflex-3
Hãng sản xuất: ELGA
4 Tủ hút khí độc Model: EFH-4A8
Hãng sản xuất: ESCO
5 Cân phân tích 5 số lẻ Model: AET 100-5M
Hãng sản xuất: KERN & SOHN GmbH
6 Cân phân tích 4 số lẻ Model: Practum224-1S
Hãng sản xuất: Satorius
7 Cân kỹ thuật 2 số lẻ Model: Practum612-1S
Hãng sản xuất: Satorius
8 Bộ quả cân chuẩn Model: YCS01-523-02
Hãng sản xuất: Satorius
9 Máy đồng hóa Model: HG-15D
Hãng sản xuất: DAIHAN
10 Bể rửa siêu âm có gia nhiệt Model: S 100H
Hãng sản xuất: Elma
11 Máy phá mẫu bằng siêu âm Model: UP50H
Hãng sản xuất: Hielscher
12 Máy ly tâm Model: SIGMA 1-14
Hãng sản xuất: Satorius
13 Máy lắc Model: PSU-10i
Hãng sản xuất: Biosan
14 Máy khuấy Jar-Test Model: JLT6
Hãng sản xuất: Velp
15 Lò nung Model: LT3/11/B180
Hãng sản xuất: Nabertherm
16 Tủ sấy Model: UN110
Hãng sản xuất: Memmert
17 Máy cất quay chân không Model: R-210
Hãng sản xuất: Buchi
18 Bộ phá mẫu phân tích COD Model: ECO25
Hãng sản xuất: Velp
19 Bộ chiết pha rắn SPE Model: 5982-9110
Hãng sản xuất: Agilent Technologies
20 Hệ thống phản ứng bằng vi són Model: Multiwave PRO
Hãng sản xuất: Anton Paar
V Nhóm thiết bị phụ trợ phân tích sinh học
1 Bơm chân không Model: MZ 2C NT
Hãng sản xuất: Vacuubrand
2 Bộ dụng cụ lọc chân không Model: 257105451
Hãng sản xuất: Duran
3 Máy đọc khay đa năng Model: Synergy HTX
Hãng sản xuất: Biotek
4 Máy dập mẫu ướt Model: BagMixer 400W
Hãng sản xuất: INTERSCIENCE
5 Máy khuấy từ gia nhiệt 1 vị trí Model: AREX
Hãng sản xuất: Velp
6 Máy lắc Vortex Model: ZX3
Hãng sản xuất: Velp
7 Máy sấy dụng cụ thí nghiệm Model: LAB-AIRE® II
Hãng sản xuất: Bel-Art
8 Máy đếm khuẩn lạc Model: COLONYSTAR
Hãng sản xuất: FUNKE GERBER
9 Máy đo chỉ số khúc xạ và độ brix Model: RA-600
Hãng sản xuất: KEM
10 Máy đo Clo Model: MD100
Hãng sản xuất: Tintometer
11 Máy đo hàm lượng Oxy Model: HandyLab 680
Hãng sản xuất: SI Analytics
12 Máy đo pH để bàn Model: Lab 850
Hãng sản xuất: SI Analytics
13 Máy đo pH cầm tay Model: HandyLab 100
Hãng sản xuất: SI Analytics
14 Kính hiển vi chụp ảnh 3 mắt Model: MBL 2000-T
Hãng sản xuất: A.KRUSS
15 Nồi hấp tiệt trùng Model: HV-85
Hãng sản xuất: HIRAYAMA
16 Tủ ấm CO2 Model: INC 108 MED
Hãng sản xuất: Memmert
17 Tủ ấm lạnh công nghệ Peltier Model: IPP 260
Hãng sản xuất: Memmert
18 Tủ bảo quản vi sinh Model: 1300 Series A2
Hãng sản xuất: Thermo Fisher Scientific
19 Tủ ấm BOD Model: TC 140 G
Hãng sản xuất: Tintometer
20  Tủ lạnh âm sâu (-86 độ, tủ
đứng)
Model: 994
Hãng sản xuất: Thermo Scientific
21 Tủ lạnh bảo quản hóa chất Model: MPR-S313-PK
Hãng sản xuất: Panasonic
22 Bộ 10 pipet đơn kênh Model: Research Plus
Hãng sản xuất: Eppendorf
23 Bộ lấy mẫu thủy sinh Model: 40-A50
Hãng sản xuất: Wildco
24 Tủ cấy vô trùng Model: M1200
Hãng sản xuất: Labogene (Scanlaf)
VI Nhóm các thiết bị khác
1 Bàn thí nghiệm sát tường Hãng sản xuất: Tân Thịnh
2 Điều hòa inverter 18.000 BTU Model: FTXS50GVMV
Hãng sản xuất: Daikin

* Một số hình ảnh các thiết bị của trung tâm.

III, Một số thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học 
Một số các đề tài mà Trung tâm đã và đang thực hiện bao gồm:
a) Đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, Sở:
-  Điều tra nghiên cứu ảnh hưởng của các bãi chôn lấp rác Đồng Ngo và bãi rác Thung Quèn Khó đến môi trường nước ngầm và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường.
-  Đề tài “Nghiên cứu sử dụng một số nguyên liệu khoáng làm vật liệu xử lý môi trường nước”.
-  Đề tài “Nghiên cứu đánh giá trữ lượng và chất lượng tài nguyên nước hệ thống đảo ven bờ Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”
-  Đề tài “Hoàn thiện và chuyển giao công nghệ xử lý Asen quy mô hộ gia đình tại tỉnh Hà Nam và tỉnh Phú Thọ”
-  Đề tài “Nghiên cứu vai trò của nước ngầm trên hệ thống đảo ven bờ Việt Nam làm cơ sở khoa học cho việc đánh giá tổng hợp điều kiện địa lý và tài nguyên phục vụ tổ chức lãnh thổ các đảo”.
-  Đề tài “Điều tra đánh giá sự biến đổi môi trường tài nguyên nước vùng Đồng bằng Bắc Bộ dưới tác động của các hoạt động kinh tế xã hội”.
-  Đề tài “Đánh giá hiện trạng ô nhiễm Asen trong nước ngầm tỉnh Hưng Yên và Đồng Tháp. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường”.
-  Đề tài “Điều tra đánh giá tác động đến môi trường của các lò gạch tư nhân và hợp tác xã thuộc các tỉnh ven sông Hồng, sông Đuống và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững”
-  Để tài “Điều tra đánh giá tác động đến môi trường của các lò gạch tư nhân và hợp tác xã thuộc các tỉnh ven sông Hồng, sông Đuống và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững
-  Đề tài “Quảng bá, triển khai kỹ thuật tách Asen từ nguồn nước sinh hoạt ở hộ gia đình bằng thiết bị hấp thụ sử dụng vật liệu nano, tại một số địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế”.
 b) Đề tài thực hiện với các đơn vị khác 
-  Đề tài “Xây dựng phương pháp xác định nhóm kháng sinh Sulfonamides trong nước thải bệnh viện bằng phương pháp LCMS/MS”.
-  Đề tài “Đánh giá mức độ ô nhiễm chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) trong không khí tại khu vực thành phố bằng dụng cụ lấy mẫu khuyếch tán thu động”.
-  Đề tài “Tăng cường năng lực BVMT nước ở VN-JICA giai đoạn II”
-  Đề tài “Tham gia nghiên cứu sử dụng một số nguyên liệu khoáng làm vật liệu xử lý môi trường nước”
-  Đề tài “Tham gia nghiên cứu xây dựng công nghệ sinh thái xử lý nước thải dệt nhuộm”
-  Đề tài “Tham gia nghiên cứu ứng dụng sơn nano TiO2 khử khuẩn và các chất độc hại trong môi trường không khí”
-  Đề tài “Tham gia phân tích mẫu môi trường, Công ty TNHH Sakurai Việt Nam, Hà Nội năm 2013”
-  Đề tài “Tham gia phân tích mẫu môi trường, Công ty TNHH Fujikin Việt Nam, Hà Nội, năm 2013”
-  Đề tài “Tham gia phân tích mẫu môi trường, Công ty TNHH TOTO Việt Nam, năm 2013”
-  Đề tài “Tham gia đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải sinh hoạt tại kênh Tàu Hủ-Bến Nghé-Kênh Đôi-Kênh Tẻ: Nghiên cứu các yếu tố dẫn đến mức độ ô nhiễm thấp. Dự án Jica”
-  Đề tài “Tham gia HĐKHCN quan trắc môi trường khu công nghiệp Gang thép Lưu Xá công ty Gang thép Thái Nguyên, Thái Nguyên, năm 2012”
-  Đề tài “HĐ phân tích mẫu môi trường, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, năm 2013”
-  Đề tài “Tham gia đánh giá về nước thải công nghiệp, Dự án của Bộ TN&MT, Hà Nội, năm 2012”
-  Đề tài “Tham gia quan trắc và giám sát chất lượng môi trường, Cty TNHH Kum Nam Print, Vĩnh Phúc, năm 2013”
-  Đề tài “Hoạt động quan trắc phân tích bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH Sakurai Việt Nam, Hà Nội năm 2012”
-  Đề tài “Tham gia quan trắc và bảo vệ môi trường tại Công ty Matsuo, Hà Nội, Việt Nam năm 2012”
-  Đề tài “Tham gia phân tích mẫu khí thải ống khói, mẫu không khí, mẫu nước thải, Cty ô tô Toyota Việt Nam, Vĩnh Phúc, năm 2013
-  Đề tài “Tham gia đánh giá mức độ ô nhiễm chất hữu cơ dễ bay hơi trong không khí tại khu vực thành phố bằng dụng cụ lấy mẫu khuyếch tán thu động”
-  Đề tài “Nghiên cứu keo tụ bằng sắt (II) và oxy hóa hợp chất hữu cơ mang màu, ứng dụng trong xử lý nước thải dệt nhuộm bằng ozone kết hợp với H2O2”
-  Đề tài “Tham gia nghiên cứu xử lý bã thải nổi trong nước thải sản xuất giấy, làng nghề bằng phương pháp vi sinh”
-  Đề tài “Tham gia nghiên cứu chế tạo vật liệu phủ TiO2 có tác dụng diệt khuẩn và loại bỏ hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs). Áp dụng thử nghiệm vô trùng trong môi trường y tế”
-  Đề tài “Thực hiện các hợp đồng dịch vụ phân tích, đào tạo cán bộ về phân tích, đặc biệt làm phân tích trọng tài, kiểm tra ngoại bộ các mẫu quặng khoáng sản Al, Au, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Zn, Ti, Zr, đất hiến…, axit humic trong than bùn và phân bón, các mẫu vật liệu ngành luyện kim cần xác định thành phần với độ chính xác cao”.
-  Đề tài “Triển khai các hoạt động nghiên cứu điều tra, quan trắc và đánh giá tác động môi trường, hiện trạng môi trường. Nghiên cứ công nghệ xử lý chất thải, hợp tác nghiên cứu và tư vấn xử lý nước sinh hoạt, nước thải , chất thải rắn”
-  Đề tài “Tham gia nghiên cứu kỹ thuật tách làm giàu kết hợp với phương pháp đo hiện đại để xác định hàm lượng vết kim loại trong các đối tượng tự nhiên khác nhau”
-  Đề tài “Tham gia nghiên cứu vụ cá chết hàng loạt ở Hồ Tây bắt đầu từ ngày 1/10/2016. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy “toàn bộ nước mặt Hồ Tây không có oxy”
c) Đề tài nghiên cứu hiện tượng lạ trong thiên nhiên
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã giao cho Trung tâm chủ trì và tổ chức nghiên cứu các hiện tượng lạ trong tự nhiên như:
-  Khảo sát đánh giá cơ sở khoa học của vườn chữa bệnh tại ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
-  Điều tra nghiên cứu bản chất “Đá tự cháy” tại xã Hà Bầu, Huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
-  Nghiên cứu các “Làng ung thư” ở tỉnh Nghệ An
-  Nghiên cứu hiện tượng lạ ở Thác Cạn, hồ chứa nước Trị An
-  Điều tra đánh giá hiện tượng nứt, sụt đất tại làng A Kla, xã Ia Pết, Gia Lai, xác định nguyên nhân nứt, sụt đất.
-  Tháng 4 năm 2016 Trung tâm đã tham gia tích cực vào quá trình phân tích tìm nguyên nhân thủ phạm gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung của Việt Nam.
 

 
 

Bình luận

Tin khác