Số/ Ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
50/2016/TT-BYT Bộ Y tế 01/07/2017 Thông tư Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm
279/2016/TT-BTC Bộ, ngành 01/01/2017 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
5450/QĐ-BYT Bộ Y tế 28/09/2016 Quy định tạm thời đối với sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020
17/2016/TT-BYT Bộ Y tế 15/08/2016 THÔNG TƯ Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
4288/QĐ-BYT Bộ Y tế 08/08/2016 Quyết định ban hành tài liệu hướng Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplements)
35/2015/TT-BYT Bộ Y tế 01/05/2016 Thông tư số 35/2015/TT-BYT là QCVN 12-4:2015/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
09/2016/NĐ-CP Chính phủ 15/03/2016 Nghị định số 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
44/2015/TT-BYT Bộ Y tế 01/03/2016 Thông tư số 44/2015/TT-BYT ban hành danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm
48/2015/TT-BYT Cục An toàn thực phẩm 15/01/2016 Thông tư quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
23/2015/TT-BYT Bộ Y tế 01/11/2015 Thông tưBan hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu
8/2015/TT-BYT Chỉ thị 01/07/2015 Thông tư sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm
54/2014/TT-BCT Bộ, ngành 03/02/2015 Thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến
24/2013/TT-BYT Bộ Y tế 01/10/2013 Thông tư số 24/2013/TT-BYT ban hành “Quy định mức giới tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm” của Bộ Y tế
99/QD-SYT Cục An toàn thực phẩm 08/03/2013 Quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế tỉnh Thanh Hóa
27/2012/TT-BKHCN Bộ, ngành 27/01/2013 Thông tư 27/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
408/QĐ-TTg Chính phủ 31/03/2009 Quyết định 408/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm
48/2008/QĐ-BYT Chỉ thị 17/02/2009 Quyết định 48/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Bộ Y tế
12/2008/TTLT-BYT-BNV Chỉ thị 07/02/2009 Thông tư liên tịch 12/2008/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y Tế - Bộ Nội Vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương