Phòng thí nghiệm 4.0 - Ai sẽ cần, và ở phạm vi nào?
Phòng thí nghiệm 4.0 - Ai sẽ cần, và ở phạm vi nào?
Xác định các dạng hợp chất của asen và thủy ngân trong thực phẩm
Xác định các dạng hợp chất của asen và thủy ngân trong thực phẩm
Thử nghiệm nước - Tại sao quan trọng đối với gia đình bạn ?

Thử nghiệm nước - Tại sao quan trọng đối với gia đình bạn ?

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Tr

Các phương pháp phân tích giúp phát hiện thuốc trừ sâu giả

Các phương pháp phân tích giúp phát hiện thuốc trừ sâu giả

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Tr

Hoạt động thử nghiệm với an toàn vệ sinh thực phẩm

Hoạt động thử nghiệm với an toàn vệ sinh thực phẩm

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan tr

Phân tích môi trường

Phân tích môi trường

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp

Chi phí kiểm nghiệm thực phẩm và các chỉ tiêu kiểm nghiệm

Chi phí kiểm nghiệm thực phẩm và các chỉ tiêu kiểm nghiệm

Tiến hành kiểm nghiệm thực phẩm là yêu cầu tiên quyết mà các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất thực phẩm phải thực hiện. Tuy vậy, kiểm nghiệm thực phẩm mang tính chuyên ngành và ít nhận được sự quan tâm. Do đó, PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường xin cung cấp một số thông tin về lĩnh vực, bao gồm: kiểm nghiệm thực phẩm là gì? Chỉ tiêu kiểm nghiệm? Chi phí kiểm nghiệm ra sao? Mong r

Danh sách các cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ( đến ngày 26/2/2019)

Danh sách các cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ( đến ngày 26/2/2019)

Danh sách các cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ( đến ngày 26/2/2019) phân tích Dioxin trong các nền mẫu khác nhau (thực phẩm, môi trường,…), PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, an toàn thực phẩm, viện hàm lâm, VAST, food safety,

Công nghệ & chuyển giao công nghệ

Công nghệ & chuyển giao công nghệ

Công nghệ xử lý nước thải các ngành công nghiệp bằng phương pháp hóa học Sản xuất vi mạch điên tử ( Cu, Ni, Pb , Zn , Fe ) Gia công kim loại ( nước thải mạ điện ) Sản xuất pin , ắc quy ( Hg, Zn , Mn, Pb ). Công nghệ xử lý sinh học nước thải các ngành công nghiệp Thực phẩm , rượu , bia Giấy và bột giấy Dệt nhuộm Nước thải đô thị và bệnh viện Nước thải bãi rác Công nghệ xử lý khí thải Khí thải ngành hóa chất cơ bản ( SO2

XỬ LÝ NHIỀU MẪU HƠN, NĂNG SUẤT HƠN VỚI HỆ THỐNG LC/MS/MS

XỬ LÝ NHIỀU MẪU HƠN, NĂNG SUẤT HƠN VỚI HỆ THỐNG LC/MS/MS

Hệ thống QSight ™ Triple Quad có cấu tạo ghép nối khối phổ có thể hoạt động như ba tứ cực mang lại độ nhạy và tính chính xác cao. Công nghệ độc đáo cho phép thông lượng cao hơn 15% so với các hệ thống thông thường. Từ phương pháp thực hiện đến kết quả và báo cáo, cách thức sử dụng và bảo dưỡng hệ thống Qsight ba tứ cực rất đơn giản, giúp tiết kiệm thời gian thử mẫu.

  Dự án tăng cường năng lực phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về an toàn thực phẩm và môi trường

Dự án tăng cường năng lực phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về an toàn thực phẩm và môi trường

Vấn đề an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường hiện nay đang được Chính phủ thực sự quan tâm, thể hiện bằng việc ban hành chỉ đạo qua nhiều văn bản pháp luật. Từ những vấn nạn bức xúc và cấp thiết cần được làm rõ trong xã hội, dự án "Tăng cường năm lực phòng thí nghiệm trọng điểm An toàn Thực phẩm và Môi trường" được thành lập

  Tư vấn môi trường, lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Tư vấn môi trường, lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Khi doanh nghiệp đầu tư một dự án thuộc các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thì vấn đề cần quan tâm đầu tiên là hoàn thiện các hồ sơ, chấp hành quy định của pháp luật, đảm bảo tính khả thi của dự án. Trong đó, các hồ sơ môi trường là một thành phần quan trọng không thể thiếu nếu không th

 Kiểm nghiệm thực phẩm

Kiểm nghiệm thực phẩm