Số/ Ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
43/2017/NĐ-CP Chính phủ 01/06/2017 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về nhãn hàng hóa
67/2016/NĐ-CP Chính phủ 01/07/2016 Nghị định số 67/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN Chính phủ 30/03/2016 Chương trình số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam : Vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020
2141/QĐ-BYT Chính phủ 04/06/2015 Quyết định thí điểm cơ chế hải quan một cửa Asean và cơ chế hải quan một cửa quốc gia
37/QĐ-ATTP Cục An toàn thực phẩm 02/02/2015 Quyết định số 37/QĐ-ATTP về việc ban hành Tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm.
07/2014/BYT-KNTP Cục An toàn thực phẩm 29/10/2014 07/2014/BYT-KNTP
01/2014/BYT-KNTP Cục An toàn thực phẩm 09/10/2014 01/2014/BYT-KNTP
04/2014/BYT-KNTP Cục An toàn thực phẩm 09/10/2014 04/2014/BYT-KNTP
05/2014/BYT-KNTP Cục An toàn thực phẩm 09/10/2014 05/2014/BYT-KNTP
02/2014/BYT-KNTP Cục An toàn thực phẩm 09/10/2014 02/2014/BYT-KNTP
03/2014/BYT-KNTP Cục An toàn thực phẩm 09/10/2014 03/2014/BYT-KNTP
76/2010/NĐ-CP Chính phủ 01/09/2010 Nghị định 76/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định 06/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá
734/QĐ-TTg Chính phủ 25/05/2010 Quyết định 734/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 34/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khoá XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
31/2010/NĐ-CP Chính phủ 15/05/2010 Nghị định 31/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
08/2010/NĐ-CP Chính phủ 25/03/2010 Nghị định 08/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý thức ăn chăn nuôi
40/2009/NĐ-CP Chính phủ 15/08/2009 Nghị định 40/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
54/2009/NĐ-CP Chính phủ 31/07/2009 Nghị định 54/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá
34/2009/NQ-QH12 Quốc hội 19/06/2009 Nghị quyết 34/2009/NQ-QH12 của Quốc hội đẩy mạnh chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
132/2008/NĐ-CP Chính phủ 01/02/2009 Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa