Theo thông báo lần thứ 1 ngày 12/07/2018 về Hội thảo khoa học “CÁC CHẤT Ô NHIỄM ĐỘC HẠI TRONG THỰC PHẨM VÀ MÔI TRƯỜNG: KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ”, Ban tổ chức đã nhận được một số báo cáo tóm tắt từ các đơn vị nghiên cứu, các trường đại học trong cả nước. Ban tổ chức hội thảo mong muốn tiếp tục được nhận sự quan tâm và tham gia của các nhà khoa học theo kế hoạch như sau:

1.CÁC MỐC THỜI GIAN
- Gửi tóm tắt (bằng Tiếng Việt và tiếng Anh): 31/12/2018
- Gửi bài báo toàn văn:                                   31/01/2019
- Thông báo danh sách báo cáo tại Hội thảo: 15/03/2019
- Thời gian tổ chức Hội thảo:             Từ 25 - 30/03/2019

2. CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH DỰ KIẾN CỦA HỘI THẢO

Hội thảo dự kiến được chia thành các nhóm chủ đề sau:
- Chủ đề liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm gồm:
     o  Các phương pháp phân tích, đánh giá sự có mặt các chất độc trong thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người
     o  Các nghiên cứu về chế biến thực phẩm an toàn
     o  Phương pháp phân tích, đánh giá, kiểm soát chất lượng và nghiên cứu chế biến thực phẩm bảo vệ sức khỏe
     o  Phương pháp phân tích, nhận dạng,kiểm nghiệm các chất độc trong thực phẩm và truy vết nguồn gốc thực phẩm
- Chủ đề liên quan đến các vấn đề về khoa học môi trường gồm:
     o  Các nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường, sự lan truyền, chuyển hóa các chất trong môi trường
     o  Các công nghệ giám sát và xử lý ô nhiễm môi trường
     o  Các nghiên cứu về chất ô nhiễm POPs (Dioxin, thuốc BVTV...)​

3. BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ KHOA HỌC
Các báo cáo tham dự dưới dạng bài tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu hoặc các kết quả nghiên cứu được sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo. Những báo cáo tiêu biểu sẽ được lựa chọn để trình bày tại Hội nghị. Ban tổ chức sẽ có thông báo cụ thể đến từng tác giả được chọn.
Ngoài ra, sau khi kết thúc Hội thảo, các bài báo chất lượng (trừ các bài tổng quan) sẽ được chuyển cho phản biện đánh giá theo đúng quy định của Ban biên tập Tạp chí Phân tích Lý. Hóa và Sinh, quý II năm 2019 theo cụm các công trình liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm và lĩnh vực môi trường của các đơn vị trong và ngoài Viện. Ngoài ra, các nhóm nghiên cứu có thể gửi bổ sung them các bài báo theo hướng nghiên cứu trên sau khi kết thúc Hội nghị để công bố trên số Tạp chí Hóa học quý II, năm 2019 nêu trên.
Dự kiến số lượng báo cáo tham dự: 100 bài

4. KINH PHÍ THAM GIA

-  Kinh phí tham gia hôi thảo: Miễn phí
-  Kinh phí gửi bài đăng tạp chí Phân tích Lý, Hóa và Sinh: 1.200.000đ/bài (Nộp sau khi có thông báo của Ban tổ chức)
 

5. QUY CÁCH BÀI BÁO

Nội dung bài viết được thực hiện bằng Tiếng Việt hoặc tiếng Anh, toàn bộ sử dụng font chữ Times New Roman, bộ gõ Unicode. Quy cách chi tiết được đính kèm theo Phụ lục của thông báo này.

Bài báo được gửi về cho Ban Thư ký dưới dạng file MS Word qua email:

lylykhanh79@gmail.com.

Liên hệ: Nguyễn Thị Hương Ly. Tel: 0989 200 579

Hoặc xem chi tiết trên trang web: http://cretech.vast.vn

 

 

 

 


 

Bình luận

Tin khác