Tin tức

Nitrit được thêm vào trong chế biến thịt có thể gây ung thư

Nitrit được thêm vào trong chế biến thịt có thể gây ung thư

Các chuyên gia và các nhà hoạt động trong ngành đã cảnh báo về tác động tiêu cực đối với sức khỏe của nitrit trong thịt chế biến, họ chỉ ra rằng cần phải làm nhiều hơn để nâng cao nhận thức cộng đồng.

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NĂM 2019

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NĂM 2019

Nhằm tăng cường sự giao lưu giữa các nhà khoa học, trao đổi, giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực thực phẩm và môi trường, tăng tính hiện thực hóa các kết quả nghiên cứu với việc áp dụng một cách có hiệu quả và thực tiễn cuộc sống. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dự kiến tổ chức hội thảo khoa học quốc tế năm 2019

Hỗ trợ trực tuyến