THÔNG TIN CHUNG
 
 • Tên dự án: Nghiên cứu xác định chất độc và đánh giá chất lượng trong bảo quản và chế biến thực phẩm từ thực vật
Hướng KHCN: Đề tài trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
 • Quản lý dự án
Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
          Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.37568422                             Fax: 024.37568422
 • vanthu@ctctt.vast.vn                          Website: www.cretech.ac.vn         
  • Chủ nhiệm dự án
Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Quang Trung                  Chức vụ: Giám đốc
Cơ quan công tác: Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
          Địa chỉ: Toà nhà Ươm tạo công nghệ, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.37568422                             Fax: 024.37568422        
 • Thời gian thực hiện dự án:
Trong 3 năm, từ 2019 đến 2021
 • Kinh phí dự kiến:
Nguồn vốn: 100% vốn ngân sách Nhà nước
 • Cơ quan tham gia phối hợp thực hiện:
 Viện Hóa học
 • Địa chỉ: Nhà A18, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.37564312                    Fax: 024.38361283  
 • Email: vpvhoa@ich.ncst.ac.vn
 • Website: http://vienhoahoc.ac.vn
 • Số tài khoản:
 • Ngân hàng:
Viện Hóa sinh biển
 • Địa chỉ: Nhà A23, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 37917053                 Fax: (024) 37917054
 • Email: vanthu@imbc.vast.vn
 • Website:
 • Số tài khoản:
 • Ngân hàng:

Bình luận

Tin khác