Sự hình thành asen đóng một vai trò quan trọng trong đặc tính của các mẫu thực phẩm vì nó được hấp thụ từ đất vào cây thực phẩm như cây gạo hoặc táo và cam. Chủ yếu được tích lũy trong trái cây, các sản phẩm liên quan cần phải được đặc trưng cho hàm lượng arsenic của chúng. Asen vô cơ 3 (AsIII) và asen pentavalent (ví dụ AsV là dạng asen độc nhất, trong khi arsenic monomethyl hữu cơ (MMA) và dimethyl asen (DMA) có độc tính giảm đáng kể, trong khi arsenobetaine (AsB) không độc hại chút nào .
 
Lưu ý ứng dụng mô tả một phương pháp gradient cho hệ thống PQ LC HPLC được phát triển để tách năm loại asen với sự chú ý đặc biệt đến các tín hiệu sắc ký tách biệt tốt trong thời gian ngắn nhất. Để kiểm tra khả năng ứng dụng của phương pháp đối với các mẫu thực, đã sử dụng  mẫu nước táo có bán trên thị trường và các mẫu nước cam để phân tích.

Toàn văn: https://www.analytik-jena.de/fileadmin/content/pdf_analytical_instrumentation/ICP/ICP-MS/AppNote_LC_ICP_MS_As_speciation_beverages_en.pdf?utm_source=07-24-18-New_Food_eBlast&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=LC-ICP-MS&gator_td=bD6YpQ%2fIQ1HigGbGtfzCMwmbSEqiI6XS%2bm9%2fCxIKWBlLByMHswJW50QYU3FrYSjhfPZ%2fNYi7tQoBDrvxu5MQvLZmx%2fN38zFZdOia0NVo6N1FuBazEErCADSkfgu%2beg80c8DzvQ6AiUqIgqqbW6QQU9dCZGn3zA%2btP70jWuCyoWm7QZpTFl3a1IAHyUKmfJ2H

Bình luận

Tin khác