Thông báo v/v tổ chức hội thảo khoa học quốc tế năm 2020
Thông báo v/v tổ chức hội thảo khoa học quốc tế năm 2020
Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ II: “Các chất ô nhiễm độc hại trong Thực phẩm và Môi trường: Kiểm soát chất lượng và Công nghệ xử lý”
Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ II: “Các chất ô nhiễm độc hại trong Thực phẩm và Môi trường: Kiểm soát chất lượng và Công nghệ xử lý”
THÔNG BÁO SỐ 2 V/V TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NĂM 2020

THÔNG BÁO SỐ 2 V/V TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NĂM 2020

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ kính mời các Quý cơ quan/ Các nhà khoa học tới tham dự Hội thảo khoa học "Các chất ô nhiễm độc hại trong thực phẩm và môi trường: kiểm soát chất lượng và công nghệ xử lý"

Thông báo tổ chức "Hội thảo Pháp - Việt lần thứ 3" về Xúc tác, Hóa học và Hóa học xanh

Thông báo tổ chức "Hội thảo Pháp - Việt lần thứ 3" về Xúc tác, Hóa học và Hóa học xanh

Vệ sinh, an toàn thực phẩm, Phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong các nền mẫu khác nhau (thực phẩm, môi trường,…), PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, an toàn thực phẩm, viện hàm lâm, VAST, food safety,

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NĂM 2019

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NĂM 2019

Vệ sinh, an toàn thực phẩm, Phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong các nền mẫu khác nhau (thực phẩm, môi trường,…), PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, an toàn thực phẩm, viện hàm lâm, VAST, food safety,

SECOND ANNOUNCEMENT ON 2019 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ORGANIZATION

SECOND ANNOUNCEMENT ON 2019 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ORGANIZATION

Vệ sinh, an toàn thực phẩm, Phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong các nền mẫu khác nhau (thực phẩm, môi trường,…), PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, an toàn thực phẩm, viện hàm lâm, VAST, food safety,

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ FOODTECH TĂNG CƯỜNG CHỦ TRƯƠNG VỀ TÁI SỬ DỤNG NƯỚC

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ FOODTECH TĂNG CƯỜNG CHỦ TRƯƠNG VỀ TÁI SỬ DỤNG NƯỚC

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, Giải pháp Blockchain, trong truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc thịt, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát nguồn gốc, tem truy xuất nguồn gốc nông sản, truy xuất nguồn gốc rau, truy xuất nguồn gốc thuốc, DÁN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, truy xuất nguồn gốc cá thu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản, truy xuất nguồn gốc và định danh, phân tích Dioxin trong

FIRST ANNOUNCEMENT ON 2019 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ORGANIZATION

FIRST ANNOUNCEMENT ON 2019 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ORGANIZATION

Topic: TOXIC CONTAMINANTS IN FOOD AND ENVIRONMENT: QUALITY ASSESSMENT AND TREATMENT TECHNOLOGIES

Thông báo v/v tổ chức hội thảo khoa học quốc tế năm 2019 "Các chất ô nhiễm độc hại trongThực phẩm và Môi trường: Kiểm soát Chất lượng và Công nghệ xử lý"

Thông báo v/v tổ chức hội thảo khoa học quốc tế năm 2019 "Các chất ô nhiễm độc hại trongThực phẩm và Môi trường: Kiểm soát Chất lượng và Công nghệ xử lý"

Nhằm tăng cường sự giao lưu giữa các nhà khoa học, trao đổi, giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực thực phẩm và môi trường, tăng tính hiện thực hóa các kết quả nghiên cứu với việc áp dụng một cách có hiệu quả và thực tiễn cuộc sống. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dự kiến tổ chức hội thảo khoa học quốc tế năm 2019

Hội thảo khoa học “Các chất ô nhiễm độc hại trong thực phẩm và môi trường: kiểm soát chất lượng và công nghệ xử lý”

Hội thảo khoa học “Các chất ô nhiễm độc hại trong thực phẩm và môi trường: kiểm soát chất lượng và công nghệ xử lý”

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, Giải pháp Blockchain, trong truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc thịt, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát nguồn gốc, tem truy xuất nguồn gốc nông sản, truy xuất nguồn gốc rau, truy xuất nguồn gốc thuốc, DÁN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, truy xuất nguồn gốc cá thu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản, truy xuất nguồn gốc và định danh, p

Thông báo Hội thảo: "Ứng dụng các phương pháp phân tích và nhận dạng chất độc trong truy vết nguồn gốc và đánh giá chất lượng thực phẩm"

Thông báo Hội thảo: "Ứng dụng các phương pháp phân tích và nhận dạng chất độc trong truy vết nguồn gốc và đánh giá chất lượng thực phẩm"

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, Giải pháp Blockchain, trong truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc thịt, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát nguồn gốc, tem truy xuất nguồn gốc nông sản, truy xuất nguồn gốc rau, truy xuất nguồn gốc thuốc, DÁN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, truy xuất nguồn gốc cá thu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản, truy xuất nguồn gốc và định danh, p

Thông báo Hội thảo "Các chất ô nhiễm độc hại trong thực phẩm và môi trường: Kiểm soát chất lượng và công nghệ xử lý"

Thông báo Hội thảo "Các chất ô nhiễm độc hại trong thực phẩm và môi trường: Kiểm soát chất lượng và công nghệ xử lý"

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, Giải pháp Blockchain, trong truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc thịt, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát nguồn gốc, tem truy xuất nguồn gốc nông sản, truy xuất nguồn gốc rau, truy xuất nguồn gốc thuốc, DÁN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, truy xuất nguồn gốc cá thu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản, truy xuất nguồn gốc và định danh, p

Hội thảo Quốc tế về vấn đề gian lận trong thực phẩm năm 2018

Hội thảo Quốc tế về vấn đề gian lận trong thực phẩm năm 2018

Hội thảo “Gian lận trong thực phẩm năm 2018” sẽ được tổ chức tại London vào ngày 01/03/2018. Đây sẽ là một diễn đàn để thảo luận về những chủ đề giá trị liên quan, các phương pháp thay thế, các quy trình và cung cấp một góc nhìn sâu về ngành công nghiệp thực phẩm cũng như việc chúng ta có thể làm gì với vấn nạn gian lận trong thực phẩm hiện nay.