Khai thác, tận dụng những thiết bị hiện đại của Phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về an toàn thực phẩm và môi trường đã được đầu tư tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
 
Nội dung chính của dự án
Để lựa chọn được các hướng nghiên cứu trong dự án này, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân loại thực phẩm nhằm xác định những nhóm thực phẩm có chứa các chất độc hại cần tập trung nghiên cứu. Theo cách đó cũng để xác định được các nhóm hợp chất độc hại trong thực phẩm. Mặt khác, các hướng nghiên cứu được lựa chọn đảm bảo nhằm vào những vấn đề bức xúc của xã hội.

Sản phẩm dự án
 • Sản phẩm, kết quả về nghiên cứu cơ bản
 •  Hệ thống các hợp phần nghiên cứu có thể dùng là tài liệu tham khảo cho các Viện nghiên cứu, các Phòng thí nghiệm, các Trung tâm phân tích trong lĩnh vực thực phẩm.
 
 • Sản phẩm về nghiên cứu ứng dụng trong an toàn thực phẩm
 • Bộ quy trình phân tích định lượng chuẩn các chất độc trong thực phẩm.
 • Bộ quy trình kiểm nghiệm các chất phụ gia trong thực phẩm
 • Một số phương pháp nhận dạng chất độc và các quy trình xử lý mẫu; xử lý dữ liệu
 • Phương pháp truy vết nguồn gốc của phụ gia thực phẩm và phân tích phụ gia thực phẩm giả.
 • Một số cơ chế phát sinh chất độc; cơ chế chuyển hóa hợp chất trong quá trình chế biến thực phẩm
 
 • Sản phẩm, kết quả về nghiên cứu, phát triển công nghệ
 • Bộ dữ liệu về một số chất độc hại trong thực phẩm;
 • Một số vật liệu tham chiếu RM
 • Thử nghiệm chế tạo 01 sản phẩm RM
 • Số lượng bài báo trong nước: 13
 • Số lượng bài báo quốc tế: 08
 
 • Sản phẩm, kết quả ứng dụng trong việc bảo vệ sức khỏe con người
 • Xây dựng 01 trang website cung cấp thông tin, dữ liệu về các vấn đề liên quan đến chế biến và bảo quản thực phẩm ở Việt Nam.
 • Tập hợp những cảnh báo trong quá trình chế biến thực phẩm
 • Tạo ra 01 thực phẩm chức năng có khả năng hỗ trợ, phòng ngừa bệnh ung thư
 • Bộ hồ sơ đăng ký là đơn vị kiểm nghiệm an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Kết cấu của dự án
Dự án gồm 5 hợp phần, cụ thể như sau:
 • Hợp phần 1
Tên hợp phần: “Xây dựng Bộ quy trình định lượng các chất độc trong thực phẩm”  nhằm xây dựng bộ quy trình phân tích định lượng chuẩn các chất độc trong thực phẩm (dự kiến 50 quy trình) và Bộ dữ  liệu về một số chất độc hại trong thực phẩm khảo sát được….
 • Hợp phần 2
Tên hợp phần: “ Phát triển phương pháp nhận dạng chất độc trong thực phẩm” với mục tiêu xây dựng phương pháp phân tích tổng hợp nhằm nhận dạng các chất độc trong thực phẩm và phát hiện một số chất độc mới chưa được công bố trong thực phẩm (sử dụng phương pháp fingerprint). 
 • Hợp phần 3
Tên hợp phần “Nghiên cứu xác định các chất độc phát sinh trong quá trình chế biến thực phẩm truyền thống tại Việt Nam”. Nhóm tập trung vào nghiên cứu cơ chế phát sinh chất độc trong quá trình chế biến thực phẩm (chế biến công nghiệp, chế biến hộ gia đình); nghiên cứu xác định quá trình chuyển hóa một số hợp chất có trong thực phẩm trong quá trình chế biến và đưa ra một số cảnh báo trong việc chế biến thực phẩm
 • Hợp phần 4
Tên hợp phần: “Nghiên cứu phương pháp kiểm nghiệm một số phụ gia thực phẩm” với mục tiêu xây dựng phương pháp kiểm nghiệm nhằm đánh giá chất lượng của các loại phụ gia thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên và đánh giá chất lượng sản phẩm của một số loại phụ gia thực phẩm có mặt trên thị trường.
 • Hợp phần 5
Tên hợp phần: “Nghiên cứu áp dụng phương pháp fingerprint trong xác định thành phần thực phẩm chức năng” nhằm áp dụng được phương pháp fingerprint trong xác định thành phần của thực phẩm chức năng; tạo ra một thực phẩm chức năng có khả năng hỗ trợ, phòng ngừa bệnh ung thư.
 

Bình luận

Tin khác