Fruitchain - Tiên phong về giải pháp truy xuất nguồn gốc thực phẩm dựa trên blockchain tại Việt Nam

Fruitchain, được cung cấp bởi Infinity Blockchain Labs (IBL), là một giải pháp truy xuất nguồn gốc dựa trên blockchain mang tính cách mạng ở Việt Nam và là người tiên phong trong việc giải quyết các vấn đề về tính minh bạch và bất biến của sản phẩm cũng như cung cấp thông tin sản phẩm theo thời gian thực cho tất cả các bước trong quy trình chuỗi cung ứng.

Với sứ mệnh trở thành người dẫn đầu về truy xuất nguồn gốc thực phẩm ở cả thị trường trong nước và toàn cầu, Fruitchain là một trong những giải pháp đầu tiên để truy xuất nguồn gốc nông sản ở Việt Nam và sẽ mở đường cho nông nghiệp địa phương thâm nhập thị trường nông nghiệp toàn cầu.

Fruitchain sẽ sớm mở rộng sang các thị trường khác nhau trên cả nước và khu vực Đông Nam Á cũng như mở rộng ra quốc tế. Fruitchain cũng nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ ổn định và tiên tiến cho các loại trái cây khác nhau ngoài xoài.

Bình luận

Video khác