Nghiên cứu áp dụng phương pháp fingerprint trong xác định thành phần thực phẩm chức năng - Mã số: VAST.TĐ.TP.05/16-18

Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Thị Hồng Hạnh
Đơn vị thực hiện Viện Hóa sinh biển
Thời gian thực hiện 2016 - 2018
Tổng kinh phí 10.000.000.000 đồng
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài - Tạo 01 sản phẩm thục phẩm chức năng có khả năng hỗ trơ, phòng ngừa bệnh ung thư.
- Áp dụng được phương pháp fingerprint trong xác định thành phần thực phẩm chức năng tạo ra.
Kết quả đạt được - Về khoa học:
+ Đã tiến hành thu thập và nghiên cứu hóa học 10 mẫu dược liệu, trong đó phân lập và xác định cấu trúc hóa học của 116 hợp chất từ 10 loài dược liệu.
+ Xây dựng quy trình đánh giá sản phẩm thực phẩm chức năng tạo ra.
+ Xây dựng quy trình đánh giá hàm lượng kim loại nặng hoặc một số chất độc hại khác trong TPCN
- Về ứng dụng:
+ Đã nghiên cứu chế tạo được thực phẩm hỗ trợ và điều trị ung thưGYCRINtừ 04 loài dược liệu.
Một số hình ảnh của đề tài:
PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, Giải pháp Blockchain, trong truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc thịt, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát nguồn gốc, tem truy xuất nguồn gốc nông sản, truy xuất nguồn gốc rau, truy xuất nguồn gốc thuốc, DÁN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, truy xuất nguồn gốc cá thu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản, truy xuất nguồn gốc và định danh, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, dioxin môi trường, CRETECH, VAST.
Những đóng góp mới + Đã phân lập và xác định cấu trúc hóa học của 16 hợp chất mới từ 06 loài dược liệu.
+ Đã nghiên cứu chế tạo được thực phẩm hỗ trợ và điều trị ung thưGYCRIN từ 04 loài dược liệu.
Sản phẩm - Các bài báo đã công bố: 
03 bài báo chuyên ngành quốc tế ISI và 03 bài báo chuyên ngành quốc gia
Các bài báo ISI
+ Nguyen Thi Huong, Le Thi Vien, Tran Thi Hong Hanh, Nguyen Hai Dang, Nguyen Van Thanh,Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Hoai Nam, Luu Hong Truong, Ninh Khac Ban, Phan Van Kiem, Chau Van Minh. Triterpene saponins and megastigmane glucosides from Camellia bugiamapensis.Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 27 (2017) 557–561
+ Tran Thi Hong Hanh, Do Hoang Anh, Phan Thi Thanh Huong, Nguyen Van Thanh, Nguyen Quang Trung, Tran Van Cuong, Nguyen Thi Mai, Nguyen The Cuong, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Hoai Nam, Chau Van Minh. Crinane, augustamine, and β-carboline alkaloids from Crinum latifolium. Phytochemistry Letters 24 (2018) 27–30.
+ Tran Thi Hong Hanh, Le Thi Thuy Hang, Phan Thi Thanh Huong, Nguyen Quang Trung, Tran Van Cuong, Nguyen Van Thanh, Nguyen Xuan Cuong,Nguyen Hoai Namand Chau Van Minh. Two new guaiane sesquiterpene lactones from the aerialparts of Artemisia vulgaris. Journal of Asian Natural Products Research, 2017

- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích:01 Đơn đăng ký Bằng độc quyền sáng chế
Châu Văn Minh, Nguyễn Hoài Nam, Phan Văn Kiệm, Nguyễn Xuân Cường, Trần Hồng Quang, Trần Thị Hồng Hạnh, Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thế Cường. Hợp chất scutebarbatolide A có hoạt tính kháng tế bào ung thư thử nghiệm và phương pháp chiết hợp chất này từ cây bán chi liên Scutellaria barbata

- Các sản phẩm cụ thể 
Thực phẩm hỗ trợ và điều trị ung thưGYCRIN từ 04 loài dược liệu.
 
 

Bình luận

Tin khác