Phương pháp xác định kim loại trong thủy sản bằng hệ thống khối phổ plasma cao tần cảm ứng (ICP-MS)
Phương pháp xác định kim loại trong thủy sản bằng hệ thống khối phổ plasma cao tần cảm ứng (ICP-MS)
Phương pháp xác định kim loại nặng trong mẫu rau bằng hệ thống khối phổ Plasma cao tần cảm ứng (ICP - MS)
Phương pháp xác định kim loại nặng trong mẫu rau bằng hệ thống khối phổ Plasma cao tần cảm ứng (ICP - MS)
Quy trình phân tích thuốc BVTV cơ clo trong rau quả tươi

Quy trình phân tích thuốc BVTV cơ clo trong rau quả tươi

Hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) hay còn gọi là thuốc BVTV là những loại hóa chất bảo vệ cây trồng hoặc những sản phẩm bảo vệ mùa màng, là những chất được tạo ra để chống lại và tiêu diệt loài gây hại hoặc các vật mang mầm bệnh. Chúng cũng gồm các chất để đấu tranh với các loại sống cạnh tranh với cây trồng cũng như nấm bệnh cây.

Dữ liệu đang được cập nhật