Dữ liệu đang được cập nhật
Việt Nam sản xuất thành công trứng gà giàu Omega 3

Việt Nam sản xuất thành công trứng gà giàu Omega 3

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học động vật thuộc Viện Sinh học nhiệt đới (Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam) đã nghiên cứu và tạo thành công sản phẩm trứng gà giàu Omega-3 trên thị trường