Bộ khoa học và công nghệ - Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) vừa qua đã công bố văn bản số: 286.2018/ QĐ–VPCNCL ngày 22/6/2018

Theo đó thì vào ngày 22 tháng 06 năm 2018 tại Hà Nội vừa qua, văn phòng công nhận chất lượng đã quyết định công nhận phòng thí nghiệm của PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường​ phù hợp theo ISO/IEC 17025 với các phép thử kèm theo quyết định này

Tiêu chuẩn này là sự đại diện cho việc PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường đang hoạt động có khả năng và có năng lực cung cấp các kết quả có giá trị sử dụng. Bao gồm năng lực, tính khách quan và tính nhất quán của công ty PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường

Theo như quyết định này PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường sẽ có số hiệu là VILAS 809

Quyết định này có hiệu lực tới ngày 22 tháng 06 năm 2021 và Phòng thí nghiệm trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường sẽ chịu sự giám sát mỗi năm 1 lần

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi sinh, thủy, hải sản, nông sản thực phẩm, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, môi trường, CRETECH, VAST, food safety, ô nhiễm môi trường, Quan trắc môi trường, chất lượng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường, quan trắc giám sát đa chỉ tiêu chất lượng môi trường nước, Quan Trắc Môi Trường Cho Doanh Nghiệp, Lập báo cáo quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại Hà Nội và trên Toàn Quốc,  giám sát môi trường, quan trắc giám sát môi trường, giám sát môi trường.


Phòng thí nghiệm đạt chuẩn Vilas 809 theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 quốc tế để chứng nhận năng lực của các phòng thí nghiệm trong phân tích các chỉ tiêu xét nghiệm trong các sản phẩm. Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 giúp phòng thí nghiệm tập trung nâng cao chuyên môn, khẳng định độ tin cậy đối với kết quả của các phép đo, thử chất lượng nước, góp phần giảm thời gian, chi phí và xác lập uy tín của phòng thí nghiệm đối với các khách hành
Quyết định trên được đưa ra căn cứ vào:

  • Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Qui chuẩn kỹ thuật ngày 30 tháng 6 năm 2006
  • Căn cứ quyết định số 26/2007/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ về việc quy định tổ chức và hoạt động của Tổ chức công nhận
  • Căn cứ Quyết định số 2058/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ về việc qui định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Văn phòng Công nhận Chất lượng
  • Theo đề nghị của Đoàn chuyên gia đánh giá và Ban thẩm xét

Quý khách có thể gửi mẫu trực tiếp đến:
PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ
Tầng 5, nhà A28, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội.
Thời gian nhận mẫu từ 8h30 đến 11h30 và 13h30 đến 17h30 mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6

Hoặc liên lạc trực tiếp với PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường:
Số điện thoại: 024 3791 0212

Hãy cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt về chất lượng và uy tín cho sản phẩm của bạn.

Bình luận

Tin khác