Dữ liệu đang được cập nhật
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo quốc tế  "Phương pháp phân tích và nhận dạng các chất độc trong thực phẩm"

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo quốc tế "Phương pháp phân tích và nhận dạng các chất độc trong thực phẩm"

Trung tâm Đào tạo,Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu khoa học và các cán bộ đang công tác trong lĩnh vực An toàn thực phẩm tham dự hộ thảo khoa học với chủ đề: "Phương pháp phân tích và nhận dạng các chất độc trong thực phẩm"