Biến đổi khí hậu đã làm thay đổi toàn bộ hệ thống thực phẩm nông nghiệp, sự tăng lên của nhiệt độ làm thúc đẩy sự phát triển của nấm tạo độc tố gọi là độc tố nấm.

Trong hầu hết các trường hợp, độc tố nấm là chất chuyển hoá thứ cấp được sinh ra bởi vô số các nốt sùi gây ô nhiễm nhiều loại thực phẩm và nông sản cho dù trước và sau thu hoạch, trong quá trình vận chuyển hoặc thậm chí là lưu trữ. Đây là một vấn đề nghiêm trọng toàn cầu thể hiện những rủi ro tiềm ẩn về sức khoẻ cho cả người và động vật tiêu cây trồng bị ô nhiễm.
 

 
Loại cây trồng mà bị ảnh hưởng rộng rãi nhất là ngũ cốc và việc phát hiện dư lượng độc tốc thường rất phức tạp. Nhiều quốc gia đã có những quy định về việc phát hiện và xác định độc tố nấm mốc và giới hạn cho phép của chúng. Ở Trung Quốc, các giới hạn độc tố nấm trong một số sản phẩm được quy định bởi GB 2761 và EU. Các quy định trong việc phân tích thực phảm và môi trường yêu cầu phân tích các chất ô nhiễm bằng cách sử kỹ thuật xác nhận. Do đó, nhu cầu về các phương pháp phân tích hiệu quả, nhanh chóng, có thể phát hiện độc tố ở hàm lượng thấp trong một loạt các ma trận mẫu đã tăng lên.

Kỹ thuật dưới đây là quy trình phân tích tích hợp 25 chất đồng thời trong một mẫu. Điều này bao gồm quy trình chiết xuất đơn giản cái mà tách riêng với bước làm sạch thêm vào bởi các cột immunoaffinity và ghép nối nó với LC có độ phân giải cao và MS phát hiện độ nhạy tốt.

Đăng ký nhận tài liệu tại đây: https://sciex.com/rapid-simultaneous-identification-25?utm_source=newfood&utm_medium=email&utm_campaign=global%20food&utm_term=g-b-h-jun-18-mycotoxin%2025%20new%20food%20email-a&utm_content=technote&gator_td=Vp9FDa%2FOu0SpjFLE2fo%2BChkPPf4XjI%2B%2BalMmI0nryCJtNDTNfRuUb9lUv08iv3f2TR2pUYme3pT8hTRN39jY%2FYC2EOdRSYx6i73oT980tq7b6RbNddTqhgeleWZBQsUfD1ObvwzxUAkmC8dmmdOWmrt%2FCJKabU4g1wotvo9QVYF3BOzQG5UUigPY58mUj55P

Nguồn: https://sciex.com

Bình luận

Tin khác