Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, an toàn thực phẩm là vấn đề bức xúc kéo dài, không thể làm trong 1 năm, trong 1 cơ quan mà phải là cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp phối hợp với Mặt trận các cấp và toàn thể nhân dân mới có thể làm được.

Chiều 13/7, Hội nghị Triển khai kế hoạch phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2016 đã diễn ra.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Một yêu cầu căn bản của cuộc vận động này là người dân phải là người đồng hành trong giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm. Do vậy, công tác tuyên truyền, xây dựng, giám sát quy trình hướng dẫn sản xuất sạch, kinh doanh sạch là rất quan trọng.

Chủ tịch Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân  đề nghị ngay trong quý III/2016, các bộ, ban ngành liên quan phải ban hành được hướng dẫn quy trình sản xuất sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm để năm 2017 triển khai đồng bộ ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng cấp ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp số 90 về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020.

Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các bộ, ngành sẽ phối hợp với một số địa phương triển khai trong năm 2016 để rút kinh nghiệm.

Theo Phó Chủ tịch Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, trách nhiệm của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong nhiệm vụ này vô cùng quan trọng, tập trung ở 4 nhiệm vụ cụ thể đó là vận động các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; Tổ chức giám sát thí điểm việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm năm 2016; Tổ chức tập huấn thực hiện Chương trình và kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp số 90.

Nguồn: chinhphu.vn

Bình luận

Tin khác