Ngày 30 tháng 6 năm 2016, tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Y tế: TS. Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, ThS. Đỗ Hữu Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; Đại diện Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Ông Đào Quang Hưng, Trưởng Bộ phận thanh tra  phía nam – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; về phía Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Bà Nguyễn Thị Thu, thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành liên quan của thành phố cùng đại diện các quận (huyện), phường (xã) được thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm.

Bà Nguyễn Thị Thu - PCT UBND thành phố HCM phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày báo cáo kết quả sơ kết 06 tháng triển khai thực hiện Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm của thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi Quyết định có hiệu lực, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg và hướng dẫn của Bộ Y tế; các Sở ban ngành liên quan của thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm hướng dẫn, giám sát và đôn đốc các quận (huyện), phường (xã) trong việc triển khai thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm. Các quận (huyện), phường (xã) thí điểm đã chủ động triển khai các hoạt động thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Kết quả sau 06 tháng thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm, 05 quận/huyện và 10 phường/xã/ thị trấn thí điểm đã tiến hành thanh, kiểm tra 2.205 cơ sở tăng 7,4% so với 6 tháng cùng kỳ trước khi thực hiện thí điểm (2.054 cơ sở); trong đó có 340 cơ sở bị phạt tiền với tổng số tiền phạt 1.972.156.000 tăng 24,8% so với cùng kỳ (1.579.850.000 đồng).

Phát biểu tại Hội nghị, TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã ghi nhận sự triển khai quyết liệt của Lãnh đạo thành phố, các Sở ban ngành và các quận (huyện), phường (xã) được thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm. Các văn bản chỉ đạo đã ban hành đầy đủ theo Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg và hướng dẫn của Bộ Y tế. Công tác tổ chức tập huấn, thanh tra, xử lý vi phạm đã được đẩy mạnh; trách nhiệm của cơ quan quản lý được nâng cao, ý thức các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được cải thiện; được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, cần tăng cường hơn nữa việc hỗ trợ giám sát của cấp thành phố đối với các quận (huyện), phường (xã) thí điểm để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 38/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đề nghị Lãnh đạo các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương cần chỉ đạo thanh tra Sở tăng cường hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các đoàn thanh tra để việc triển khai thí điểm đạt hiệu quả cao. Qua kiến nghị của địa phương về việc quy trình thủ tục thanh tra còn phức tạp, có quá nhiều biểu mẫu phải thực hiện, rất khó khăn để áp dụng cho các đoàn thanh tra thanh tra tuyến quận (huyện), phường (xã); mức chi của việc sử dụng kinh phí từ nguồn thu xử phạt chưa có hướng dẫn cụ thể, đồng chí Cục trưởng tiếp thu ý kiến và sẽ tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu những ý kiến của đại diện Bộ Y tế và yêu cầu các Sở ban ngành của thành phố và các quận (huyện), phường (xã) được thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tiếp tục đẩy mạnh, triển khai quyết liệt Quyết định 38/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đạt hiệu quả cao trong 6 tháng cuối năm; Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm tại quận/huyện, phường/xã thí điểm, mở rộng đối tượng thanh tra là các cơ sở thuộc lĩnh vực ngành công thương và nông nghiệp quản lý. Tăng cường hoạt động hỗ trợ, giám sát của cấp thành phố và cấp quận, huyện; Tăng cường hoạt động thanh tra đột xuất; Lãnh đạo quận (huyện), phường (xã) thí điểm cần sâu sát thực địa, tham gia đoàn thanh tra để  nắm bắt tình hình giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương cập nhật kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành lên website và tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm cho các quận (huyện) và phường (xã) thí điểm.

VFA

Bình luận

Tin khác