9 tỉnh, thành gồm: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai. Riêng tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ thực hiện thí điểm tại 100% số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. 7 tỉnh, thành còn lại thực hiện thí điểm tại không quá 25% số đơn vị hành chính cấp huyện thuộc đơn vị hành chính cấp tỉnh và không quá 20% số đơn vị hành chính cấp xã thuộc đơn vị hành chính cấp huyện.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP. Theo đó, thời gian thực hiện thí điểm là 1 năm; thời điểm bắt đầu thực hiện thí điểm từ ngày 10/1/2019.

Người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tại địa phương sẽ tập trung thanh tra thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, quy định về ATTP đối với sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Thanh tra việc thực hiện các tiêu chuẩn có liên quan đến ATTP do tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng đối với sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm; hoạt động quảng cáo, ghi nhãn đối với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý; hoạt động chứng nhận hợp quy, kiểm nghiệm ATTP; việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về ATTP.

Tiêu chuẩn để được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP tại cấp huyện là công chức các phòng: Y tế, Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và viên chức Trung tâm Y tế

Ở cấp xã, người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP là công chức Văn hóa - Xã hội, công chức phụ trách nông nghiệp, kinh tế và viên chức Trạm Y tế. Ngoài các công chức, viên chức quy định trên, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ yêu cầu quản lý về ATTP của địa phương giao công chức, viên chức khác thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã hoặc công chức, viên chức các đơn vị khác đóng trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP sau khi thống nhất với Thủ trưởng cơ quan quản lý công chức, viên chức đó.

Người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP phải am hiểu pháp luật về thanh tra và ATTP, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến ATTP; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành ATTP.

Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định phân công người thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP; số lượng người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP.

Được quyền xử phạt hành chính

Theo Cục An toàn thực phẩm, trước đó, thực hiện quyết định số 38/QĐ-CP về thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đánh giá cao sự quản lý sâu rộng từ cấp cơ sở.

Nhất là trong lĩnh vực thanh tra, lực lượng thanh tra quá mỏng, không đáp ứng được việc thanh kiểm tra toàn diện về ATTP nên mới tiến hành thanh tra ATTP ở phạm vi cấp tỉnh, thành phố, trong đó cấp xã, phường còn bỏ ngỏ. Vì thế, Chính phủ đã đưa ra cơ chế đặc thù nhằm kịp thời nhằm quản lý tốt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ngay từ cơ sở

Qua chương trình này đã triển khai thanh tra ATTP tại10 quận, huyện và 20 xã, phường của TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ 15/11/2015 đến 15/11/2016; có tổng số 232 người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP (TP Hà Nội 118 người, TP Hồ Chí Minh 114 người). Theo Bộ Y tế, sau một năm thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại cấp quận, cấp phường của TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh theo Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg đã ghi nhận những chuyển biến tích cực về ATTP tại các địa bàn thí điểm.

Với Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ, người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật xử lý vi phạm hành chính; khoản 2 Điều 3 và khoản 1 Điều 29 của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP.

Trường hợp vượt quá thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thì Trưởng đoàn thanh tra hoặc người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP ở cấp huyện, cấp xã lập biên bản về vi phạm của đối tượng thanh tra trình Chủ tịch UBND cùng cấp quyết định.

Theo: https://dantri.com.vn/suc-khoe/9-tinh-thanh-thi-diem-thanh-tra-chuyen-nganh-attp-ngay-tai-dia-phuong-tu-nam-2019-2018120321543085.htm

 

Bình luận

Tin khác