Hội thảo là một diễn đàn tuyệt vời để thu thập kiến thức về những phát triển và kỹ thuật trong khoa học và an toàn thực phẩm.
 
Thông tin chi tiết về hội thảo xin mời tham khảo thêm tại:
https://www.foodprotection.org/europeansymposium/
 

Bình luận

Tin khác