Tại Việt Nam, vấn đề An toàn thực phẩm (ATTP) ngày càng trở nên quan trọng đối với người tiêu dùng cũng như các nhà hoạch định chính sách. Chính phủ Việt Nam đề xuất Ngân hàng Thế giới và các đối tác phát triển hỗ trợ đánh giá các nguy cơ ATTP và đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm tăng cường công tác quản lý nguy cơ ATTP tại Việt Nam. Để đáp ứng yêu cầu này, một chuỗi các hoạt động, bao gồm tổng quan tài liệu, khảo sát thực địa, hội nghị bàn tròn, phỏng vấn các chuyên gia và hội thảo tham vấn đã được tổ chức trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2016. Mặc dù vấn đề ATTP được các đại biểu thảo luận là rất rộng, trong khuôn khổ nhiệm vụ này, chúng tôi tập trung vào chuỗi giá trị thịt lợn và rau ăn lá ở thị trường trong nước tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo này trình bày các kết quả và kết luận chính nhằm giúp xác định các vấn đề ưu tiên và các giải pháp thực tế, khả thi, góp phần giải quyết vấn đề ATTP tại Việt Nam.

Link chi tiết Báo cáo: https://drive.google.com/file/d/1iNdpkOmvNE9IpBa3E014lkokZGHx2AsV/view

Bình luận

Tin khác