Số/ Ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
38/2015/QĐ-TTg Chính phủ 15/11/2015 Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
09/2015/TT-BYT Bộ Y tế 16/07/2015 Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
02/VBHN-BYT Bộ Y tế 01/07/2015 Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm
06/2014/BYT-KNTP Cục An toàn thực phẩm 09/10/2014 06/2014/BYT-KNTP
QCVN 11-4/2012 Bộ Y tế 01/06/2013 Ban hành quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi
26/2012/TT-BKHCN Bộ, ngành 27/01/2013 Thông tư 26/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
2088/QĐ-TTg Chính phủ 27/12/2012 Quyết định 2088/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép