Số/ Ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
59/2010/QH12 Quốc hội 01/07/2011 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Quốc hội, số 59/2010/QH12
55/2010/QH12 Quốc hội 01/07/2010 Luật An toàn thực phẩm của Quốc hội, số 55/2010/QH12