3-MCPD và Glycidol và đặc biệt là các este axit béo của chúng là các quá trình gây ô nhiễm được hình thành, ví dụ như khi các loại dầu ăn và các chất béo được tinh chế. Ít nhất một số chất nêu trên được phân loại như các chất gây ung thư của con người, thực tế đã dẫn đến việc đưa ra các quy tắc và quy định xác định giá trị dung nạp hàng ngày và mức tối đa có thể chấp nhận được trong các loại dầu ăn. Có các phương pháp phân tích khác nhau để xác định các hợp chất này. Các phương pháp này thực hiện theo hai chiến lược khác nhau: Xác định trực tiếp hoặc, thông thường hơn, xác định gián tiếp các chất gây ô nhiễm.


Bài viết đầy đủ được đăng tải tại:
http://www.gerstel.com/pdf/AppNote-191.pdf


Nguồn: Gerstel

Bình luận

Tin khác