Phương pháp sắc ký khí gas không tiếp xúc (HS-GC) thường được sử dụng để phân tích các hợp chất thơm trong thực phẩm nhờ những thuận lợi thiết thực của nó về tính đơn giản, khả năng giải phóng đối với tự động hóa hoàn toàn, ít bị nhiễm bẩn từ các thành phần không bay hơi và loại bỏ hoặc giảm sử dụng dung môi. Có một số kỹ thuật HS được thiết lập, ví dụ: (SHS), dynamic headspace (DHS), và không gian đầu chiết xuất giai đoạn rắn (HSSPME). Tuy nhiên, các kỹ thuật này có tính chọn lọc hơn đối với các hợp chất dễ bay hơi và / hoặc hydrophobic và tạo ra một sắc ký đồ một phần với sự biểu hiện dưới mức các hợp chất hương thơm hydrophilic và / hoặc thấp

Nguồn: Gerstel
Bài viết đầy đủ được đăng tải tại link dưới đây: http://www.gerstel.com/pdf/AppNote-185.pdf.

Bình luận

Tin khác