Ghi chú của ứng dụng này mô tả sự giải phóng nhiệt trực tiếp của các hợp chất thơm mong muốn và không mong muốn từ các loại dầu ăn. Mẫu dầu được đặt trong một môi trường vi khuẩn, nơi mà nó là trực tiếp giải phóng nhiệt sử dụng một GERSTEL nhiệt Desorption Unit (TDU). Các hợp chất dễ bay hơi được chuyển sang hệ thống GC / MS trong khi để lại lớp dầu không bay hơi ở đằng sau vi khuẩn, ngăn không cho nó xâm nhập và làm ô nhiễm đầu GC và cột GC. Các thiết kế khác nhau của vivial đã được đánh giá về hiệu quả của việc phân tích chất phân tích. Microvial với một khe ở 1 cm từ đáy đã được tìm thấy là phù hợp nhất cung cấp chuyển phân tích hiệu quả và lặp lại và xác định nhạy cảm của một loạt các hợp chất.

Bài viết đầy đủ được đăng tải đầy đủ tại link sau:
http://www.gerstel.com/pdf/p-gc-an-2014-03.pdf

Nguồn: Gerstel.
 

Bình luận

Tin khác