Tiếp theo thành công của Hội thảo lần thứ 1 (2018) và lần thứ 2 (2019), nhằm tăng cường sự giao lưu giữa các nhà khoa học, trao đổi, giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực thực phẩm và môi trường, đồng thời thúc đẩy quá trình ứng dụng các kết quả nghiên cứu một cách có hiệu quả vào thực tiễn cuộc sống, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dự kiến tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế năm 2020 về “Các chất ô nhiễm độc hại trong thực phẩm và môi trường: Kiểm soát chất lượng và công nghệ xử lý”. Thời gian dự kiến tổ chức Hội thảo: tháng 6/2020.
 

 

 

Xử lý tin: Hải Trần

 

Bình luận

Tin khác