Nghiên cứu này phân tích một số sản phẩm nước dừa có sẵn trên thị trường sử dụng hệ thống GC / MS được trang bị một máy tự động lấy mẫu tự động và robot chuẩn bị mẫu có khả năng thực hiện một loạt các kỹ thuật giới thiệu tiêu chuẩn bao gồm desorption nhiệt. Phương pháp phân tích nhanh và hiệu quả dựa trên chiết xuất sorptive sorptive (SBSE) kết hợp với desorption nhiệt -GC / MS đã được phát triển để xác định các hợp chất floreor, thuốc trừ sâu, chất chống oxy hoá, sự di chuyển hợp chất từ các vật liệu đóng gói, và off-hương vị trong nước dừa.

Bài viết đầy đủ được đăng tải tại link sau:
http://www.gerstel.com/pdf/p-gc-an-2012-05.pdf

Nguồn: Gerstel

Bình luận

Tin khác