Thông báo số 1 về Hội nghị khoa học ATTP lần thứ 9
Thông báo số 1 về Hội nghị khoa học ATTP lần thứ 9
“Ứng dụng công nghệ cao và phát triển  sữa tuơi sạch tại Việt Nam”
“Ứng dụng công nghệ cao và phát triển sữa tuơi sạch tại Việt Nam”
Phân tích định tính các sản phẩm nước dừa bằng cách sử dụng chiết xuất Sorotive Stir Bar kết hợp với giải hấp thu nhiệt-GC / MS

Phân tích định tính các sản phẩm nước dừa bằng cách sử dụng chiết xuất Sorotive Stir Bar kết hợp với giải hấp thu nhiệt-GC / MS

Nghiên cứu này phân tích một số sản phẩm nước dừa có sẵn trên thị trường sử dụng hệ thống GC / MS được trang bị một máy tự động lấy mẫu tự động và robot chuẩn bị mẫu có khả năng thực hiện một loạt các kỹ thuật giới thiệu tiêu chuẩn bao gồm desorption nhiệt. Phương pháp phân tích nhanh và hiệu quả dựa trên chiết xuất sorptive sorptive (SBSE) kết hợp với desorption nhiệt -GC / MS đã đượ

Dữ liệu đang được cập nhật