Hoạt động dự án

Quy trình phân tích thuốc BVTV cơ clo trong rau quả tươi

Quy trình phân tích thuốc BVTV cơ clo trong rau quả tươi

Hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) hay còn gọi là thuốc BVTV là những loại hóa chất bảo vệ cây trồng hoặc những sản phẩm bảo vệ mùa màng, là những chất được tạo ra để chống lại và tiêu diệt loài gây hại hoặc các vật mang mầm bệnh. Chúng cũng gồm các chất để đấu tranh với các loại sống cạnh tranh với cây trồng cũng như nấm bệnh cây.

Phân tích định tính các sản phẩm nước dừa bằng cách sử dụng chiết xuất Sorotive Stir Bar kết hợp với giải hấp thu nhiệt-GC / MS

Phân tích định tính các sản phẩm nước dừa bằng cách sử dụng chiết xuất Sorotive Stir Bar kết hợp với giải hấp thu nhiệt-GC / MS

Nghiên cứu này phân tích một số sản phẩm nước dừa có sẵn trên thị trường sử dụng hệ thống GC / MS được trang bị một máy tự động lấy mẫu tự động và robot chuẩn bị mẫu có khả năng thực hiện một loạt các kỹ thuật giới thiệu tiêu chuẩn bao gồm desorption nhiệt. Phương pháp phân tích nhanh và hiệu quả dựa trên chiết xuất sorptive sorptive (SBSE) kết hợp với desorption nhiệt -GC / MS đã đượ

Khóa Đào tạo “Xử lý và phân tích mẫu nước biển trên thiết bị ICP-MS 7900 Agilent”

Khóa Đào tạo “Xử lý và phân tích mẫu nước biển trên thiết bị ICP-MS 7900 Agilent”

Nhằm mục đích nâng cao chuyên môn cho các cán bộ, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên làm việc trong phòng thí nghiệm. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ phối hợp cùng với Công ty Agilent tổ chức Khóa Đào tạo ngắn hạn giới thiệu và phát triển phương pháp phân tích mẫu nước biển trên thiết bị ICP-MS 7900.

Hỗ trợ trực tuyến