VIMCERTS 229. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển gia công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
VIMCERTS 229. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển gia công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Chứng nhận VIMCERTS 229
Chứng nhận VIMCERTS 229
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường VIMCERTS 229 (cấp lần 3)

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường VIMCERTS 229 (cấp lần 3)

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường lần thứ 3 theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ, Số hiệu VIMCERTS 229. Theo Quyết định số 472/QĐ-BTNMT ngày 14/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường VIMCERTS 229 (cấp lần 2)

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường VIMCERTS 229 (cấp lần 2)

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường lần thứ 3 theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ, Số

Tham dự sự kiện “Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2019 (Vietnam Foodexpo 2019)” tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

Tham dự sự kiện “Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2019 (Vietnam Foodexpo 2019)” tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. PTN Trọng điểm về An toàn Thực phẩm và Môi trường (Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ) cùng với một số đơn vị của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tham gia sự kiện “Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Th

Phòng Thí nghiệm trọng điểm về An toàn thực phẩm và môi trường đạt chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017, VILAS 809

Phòng Thí nghiệm trọng điểm về An toàn thực phẩm và môi trường đạt chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017, VILAS 809

Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường VIMCERTS 229

Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường VIMCERTS 229

Đơn vị thứ 2 được cấp Giấy chứng nhận đủ năng lực phân tích Dioxin/Furan - Mã số VIMCERTS 229

Đơn vị thứ 2 được cấp Giấy chứng nhận đủ năng lực phân tích Dioxin/Furan - Mã số VIMCERTS 229

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phân tích kiểm nghiệm hóa, hóa lý, vi si

Quyết định về việc công nhận cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm  với mã số 53/2018BYT-KNTP

Quyết định về việc công nhận cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm với mã số 53/2018BYT-KNTP

PTN trọng điểm về