Phó Giám đốc - TS NCVC. Bùi Quang Minh
Phó Giám đốc - TS NCVC. Bùi Quang Minh
Phó Giám đốc - PGS.TS. NCVCC. Nguyễn Tiến Đạt
Phó Giám đốc - PGS.TS. NCVCC. Nguyễn Tiến Đạt
Giám đốc - PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Quang Trung

Giám đốc - PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Quang Trung

Thông tin cá nhân HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Quang Trung Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/02/1979 SỐ CMND: 011957867 Chức danh khoa học/học vị PGS.TS Chức vụ hành chính: Giám đốc NƠI CÔNG TÁC HIỆN TẠI: Đơn vị công tác: Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Phòng ban, bộ môn: Giám đốc Địa chỉ: Tòa Ươm tạo công nghệ, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Quá trìn

 Phó Giám đốc - PGS.TS.NCVCC. Hoàng Lê Tuấn Anh

Phó Giám đốc - PGS.TS.NCVCC. Hoàng Lê Tuấn Anh

Phó Giám đốc - PGS.TS.NCVCC. Hoàng Lê Tuấn Anh