Hệ thống QSight ™ Triple Quad có cấu tạo ghép nối khối phổ có thể hoạt động như ba tứ cực mang lại độ nhạy và tính chính xác cao. Công nghệ độc đáo cho phép thông lượng cao hơn 15% so với các hệ thống thông thường. Từ phương pháp thực hiện đến kết quả và báo cáo, cách thức sử dụng và bảo dưỡng hệ thống Qsight ba tứ cực rất đơn giản, giúp tiết kiệm thời gian thử mẫu.

Nguồn: https://www.newfoodmagazine.com/video/74621/more-samples-more-productivity-with-lc-ms-ms-for-food-safety/

Bình luận

Tin khác