Số/ Ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
5450/QĐ-BYT Bộ Y tế 28/09/2016 Quy định tạm thời đối với sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020
17/2016/TT-BYT Bộ Y tế 15/08/2016 THÔNG TƯ Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
4288/QĐ-BYT Bộ Y tế 08/08/2016 Quyết định ban hành tài liệu hướng Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplements)
09/2016/NĐ-CP Chính phủ 15/03/2016 Nghị định số 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
48/2015/TT-BYT Cục An toàn thực phẩm 15/01/2016 Thông tư quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
99/QD-SYT Cục An toàn thực phẩm 08/03/2013 Quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế tỉnh Thanh Hóa
08/2010/NĐ-CP Chính phủ 25/03/2010 Nghị định 08/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý thức ăn chăn nuôi
408/QĐ-TTg Chính phủ 31/03/2009 Quyết định 408/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm
48/2008/QĐ-BYT Chỉ thị 17/02/2009 Quyết định 48/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Bộ Y tế
12/2008/TTLT-BYT-BNV Chỉ thị 07/02/2009 Thông tư liên tịch 12/2008/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y Tế - Bộ Nội Vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương