Truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng cho hàng hóa và sản phẩm

Truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng cho phép bạn theo dõi các sản phẩm từ nguồn đến người tiêu dùng. Nó kết nối tất cả các điểm trong chuỗi của bạn với nhau, giữ cho bạn kiểm soát thương hiệu của bạn. Biết ngay những công ty, sản phẩm và quy trình nào trong toàn bộ chuỗi cung ứng của bạn bao gồm, cách chúng liên quan với nhau và cách chúng hoạt động.


PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, Giải pháp Blockchain, trong truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc thịt, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát nguồn gốc, tem truy xuất nguồn gốc nông sản, truy xuất nguồn gốc rau, truy xuất nguồn gốc thuốc, DÁN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, truy xuất nguồn gốc cá thu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản, truy xuất nguồn gốc và định danh, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, dioxin môi trường, CRETECH, VAST.

Theo dõi và theo dõi

Phần mềm truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng thông minh của chúng tôi giúp chủ sở hữu thương hiệu và nhà bán lẻ hoàn toàn cập nhật với tất cả các khối lượng đi qua chuỗi cung ứng.

Điều này cho phép các sản phẩm được theo dõi trở lại nguồn bất cứ lúc nào và các lô và lô hàng liên quan dễ dàng được xác định.

Các khả năng ủy quyền nâng cao trong ChainPoint ngăn chặn việc lạm dụng tính minh bạch và tạo niềm tin với các tác nhân trong chuỗi cung ứng.

Lợi ích của truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng

  • Cải thiện tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng của bạn
  • Theo dõi sản phẩm từ nguồn đến người tiêu dùng
  • Sản phẩm theo dõi trở lại nguồn gốc của họ
  • Hỗ trợ cho nhiều mô hình Chuỗi hành trình sản phẩm
  • Giảm nguy cơ dán nhãn sai
  • Thực hiện kiểm toán hiệu quả hơn bằng cách có đầy đủ thông tin trong tay
  • Thực hiện phân tích truy xuất nguồn gốc nhanh chóng trong các tình huống khủng hoảng như thu hồi

PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, Giải pháp Blockchain, trong truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc thịt, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát nguồn gốc, tem truy xuất nguồn gốc nông sản, truy xuất nguồn gốc rau, truy xuất nguồn gốc thuốc, DÁN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, truy xuất nguồn gốc cá thu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản, truy xuất nguồn gốc và định danh, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, dioxin môi trường, CRETECH, VAST.

Chuỗi mô hình giám sát

ChainPoint hỗ trợ một loạt các mô hình Chuỗi hành trình sản phẩm tiêu chuẩn để hỗ trợ tất cả các giai đoạn phát triển của chuỗi cung ứng theo hướng tìm nguồn cung ứng bền vững.


PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, Giải pháp Blockchain, trong truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc thịt, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát nguồn gốc, tem truy xuất nguồn gốc nông sản, truy xuất nguồn gốc rau, truy xuất nguồn gốc thuốc, DÁN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, truy xuất nguồn gốc cá thu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản, truy xuất nguồn gốc và định danh, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, dioxin môi trường, CRETECH, VAST.

Bảo tồn danh tính

Trong mô hình Chain of Custody toàn diện này, sản phẩm vật lý có thể được truy nguyên từ nguồn bền vững của nó. Trong suốt chuỗi cung ứng, sản lượng của từng nguồn có thể nhận dạng được tách biệt với các sản phẩm của các nguồn khác, ngay cả khi nguồn sau được sản xuất theo cùng tiêu chuẩn. Tại điểm bán hàng, người tiêu dùng có thể được thông báo về nguồn độc đáo này.

Phân chia

Nếu một dòng sản phẩm tổng hợp được sản xuất theo cùng một tiêu chuẩn bền vững được giữ tách biệt nghiêm ngặt với các sản phẩm khác khi chúng đi qua chuỗi cung ứng, chúng ta sẽ nói về sự phân tách. Sản phẩm mà người tiêu dùng nắm giữ có thể không được truy ngược về một nguồn duy nhất, nhưng chúng sẽ được đảm bảo 100% bền vững. Đối với hầu hết các hàng hóa tiện lợi lãi suất thấp, đây sẽ là mô hình Chuỗi hành trình lý tưởng.


PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, Giải pháp Blockchain, trong truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc thịt, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát nguồn gốc, tem truy xuất nguồn gốc nông sản, truy xuất nguồn gốc rau, truy xuất nguồn gốc thuốc, DÁN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, truy xuất nguồn gốc cá thu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản, truy xuất nguồn gốc và định danh, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, dioxin môi trường, CRETECH, VAST.
PTN trọng điểm về An toàn thực phẩm và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ sinh, an toàn thực phẩm, Giải pháp Blockchain, trong truy xuất nguồn gốc, truy xuất nguồn gốc thịt, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm soát nguồn gốc, tem truy xuất nguồn gốc nông sản, truy xuất nguồn gốc rau, truy xuất nguồn gốc thuốc, DÁN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, truy xuất nguồn gốc cá thu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản, truy xuất nguồn gốc và định danh, phân tích Dioxin trong mẫu thực phẩm, dioxin môi trường, CRETECH, VAST.

Cân bằng hàng loạt

Đối với hiệu quả hoặc môi trường, không phải lúc nào cũng có thể phân tách các sản phẩm bền vững và không bền vững, đặc biệt là khi không có sự khác biệt về thể chất giữa hai sản phẩm. Trong các sản phẩm mô hình Cân bằng khối lượng từ cả hai nguồn bền vững và không bền vững được trộn lẫn, nhưng khi chúng di chuyển qua chuỗi cung ứng, một tài khoản chính xác được giữ về tỷ lệ khối lượng. Do đó, đảm bảo rằng số lượng sản phẩm bền vững được sản xuất bằng với số lượng (hoặc tỷ lệ khối lượng) của sản phẩm bền vững được bán cho người tiêu dùng.

Đặt và yêu cầu

Trong các chuỗi cung ứng có thể chưa được tổ chức kỹ lưỡng, có thể không thể tách riêng hoặc tính toán cẩn thận các tỷ lệ khối lượng của các sản phẩm bền vững và không bền vững. Trong trường hợp này, mô hình Sách & Yêu cầu có thể được áp dụng. Khi các sản phẩm vật chất được trộn lẫn và giao dịch là không bền vững, thì quyền yêu cầu tìm nguồn cung ứng bền vững được giao dịch trên một thị trường trực tuyến riêng dưới dạng chứng chỉ bền vững. Một cơ quan trung ương giám sát các tuyên bố về tính bền vững của các thương hiệu và nhà bán lẻ và so sánh chúng với số lượng chứng chỉ được cấp và giao dịch. Đây cũng là một mô hình hữu ích cho các thị trường nơi nhu cầu địa phương cho các sản phẩm bền vững vượt quá nguồn cung địa phương.

Nguồn: ChainPoint

Bình luận

Tin khác