Các nhà khoa học và chính trị gia hàng đầu đã kêu gọi xử lý để loại bỏ hóa chất gây ung thư khỏi thịt chế biến.
Trong số các nhà vận động có Giáo sư Chris Elliott, Chủ tịch, Viện An ninh lương thực toàn cầu, Đại học Nữ hoàng Belfast và Chuyên gia tư vấn tim mạch NHS, Tiến sĩ Aseem Malhotra.
Tuyên bố đã đề cập đến việc, có sự đồng thuận của các ý kiến khoa học rằng nitrit trong thịt chế biến dẫn đến việc sản xuất nitrosamine gây ung thư - và do đó làm tăng nguy cơ ung thư cho những người thường xuyên tiêu thụ thịt xông khói và giăm bông truyền thống.

 Vì những lý do này, chúng tôi lo ngại rằng chưa đủ để nâng cao nhận thức về nitrit trong thịt chế biến và rủi ro sức khỏe của chúng ta, trái ngược với các cảnh báo thường được ban hành liên quan đến thực phẩm có đường và chất béo.
 
'Cần có một sự thống nhất và tích cực từ các nhà hoạch định chính sách, ngành công nghiệp thực phẩm và cộng đồng chăm sóc ung thư để cùng nhau nâng cao nhận thức về rủi ro và khuyến khích sử dụng các chất thay thế không chứa nitrite an toàn hơn và có thể giảm số lượng các trường hợp ung thư ở Anh. '
 
Những người khác ủng hộ tuyên bố này là Tiến sĩ Chris Gill, Viện nghiên cứu khoa học y sinh, Đại học Ulster, MP Tom Watson, Phó lãnh đạo đảng Lao động ở Anh, nghị sĩ Sir David Amess, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ toàn đảng về thực phẩm và sức khỏe của Vương quốc Anh (Bảo thủ), và nghị sĩ Kerry McCarthy, Cựu Bộ trưởng Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn (Lao động).
 
Nghị sĩ Mary Creagh, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Môi trường, Cựu Thư ký Môi trường Bóng tối (Lao động), Nam tước Walmsley, Phó Chủ tịch, Nhóm Nghị sĩ Toàn Đảng về Ung thư (Dân chủ Tự do), Môi trường MEP John Procter, Ủy ban An toàn Thực phẩm & Sức khỏe Cộng đồng, Nghị viện châu Âu (Bảo thủ) và Wendy McCulla, Chủ tịch Quỹ Ung thư cho trẻ em cũng ủng hộ tuyên bố này.

Bình luận

Tin khác