Việc tiêu thụ các sản phẩm thực vật đã tăng lên trong hai thập kỷ qua khi người tiêu dùng hướng tới những sản phẩm thực vật được coi là tự nhiên và có chất lượng cao.
Các khu vực sản xuất sản phẩm gia vị và chè trên thế giới thường được coi là có tiêu chuẩn chất lượng và an toàn nghiêm ngặt liên quan đến các sản phẩm tiêu dùng. Các sản phẩm từ những khu vực này được ghi nhận chứa nhiều loại chất pha chế và chất gây ô nhiễm bao gồm cả các kim loại nặng và các nguyên tố độc hại. Mẫu gia vị được sử dụng đã được mua tại các cửa hàng, chợ nông dân, chuỗi siêu thị và cửa hàng vitamin trực tuyến. Các sản phẩm bao gồm cả các sản phẩm hữu cơ. Đông lạnh và vi sóng được sử dụng trong quá trình xử lý mẫu. ICP-MS được sử dụng để xác định sự hiện diện và mức độ nhiễm bẩn kim loại nặng và tạp nhiễm.
Nguồn/ toàn văn:https://www.newfoodmagazine.com/whitepaper/67589/heavy-metal-contamination-of-red-pepper-spices-and-hot-sauce/?utm_source=Email+marketing&utm_medium=email&utm_campaign=NF+-+Industry+Update+-+June+-+July2018&utm_term=Your+New+Food+Industry+Update&utm_content=http%3a%2f%2femails.newfoodmagazine.com%2frussellpublishinglz%2f&gator_td=DS6%2bhIDZQvbOpe%2fIFXnlF0MlCiUvng1IC3XKwsldZXlKn%2fImvj9vMNxjmHz5RPl6yFreVt%2fvDRLBkgoTRDkHArlZ7RwL%2bdiHLAaw6pDzsdffor%2bcSK0oNdYH3iZLoq17U1y6cyJks0VyX%2f%2bbRzIkJ9uHzYPBLV%2fzfeh29ZN2G5l%2fcnmR6ltmu0KNqEV1UvgQ

Bình luận

Tin khác