Triển khai kế hoạch xây dựng mới và cập nhật bổ sung 45 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn thực phẩm đã được ban hành 5 năm từ năm 2010 và 2011(Cục ATTP đã đăng tải 45 QCVN trên trang thông tin điện tử của Cục tại địa chỉ http://vfa.gov.vn-ban.html).

Để có căn cứ sửa đổi, cập nhật, Cục ATTP đã có công văn số 3751/ATTP-KN gửi các đơn vị liên quan để thực hiện góp ý các nội dung sau:

-Cho ý kiến về sự cần thiết đối với việc sửa đổi, cập nhật bổ sung 45 QCVN trên (danh sách 45 QCVN đính kèm).

- Đề xuất xây dựng mơi các QCVN quy định về ATTP, các nhóm sản phẩm thực phẩm căn cứ theo nhu cầu thực tiễn và các quy định của các quốc gia, khu vực và quốc tế

Mọi văn bản góp ý xin gửi về Cục ATTP trươc ngày 08/07/2016 theo địa chỉ: 

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm, Cục An toàn thực phẩm, Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, HN, email: phongtckn@gmail.com  (Chi tiêt liên hệ đ/c Nguyễn Nam Tiến, Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm, đt: 0968083456)

VFA

Tải danh sách cac đơn vị góp ý tại đây

Tải 45 QCVN tại đây

Tải công văn tại đây

Bình luận

Tin khác