Nghiên cứu khoa học

Quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm ở Việt Nam, Những thách thức và Cơ hội

Quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm ở Việt Nam, Những thách thức và Cơ hội

Tại Việt Nam, vấn đề An toàn thực phẩm (ATTP) ngày càng trở nên quan trọng đối với người tiêu dùng cũng như các nhà hoạch định chính sách. Chính phủ Việt Nam đề xuất Ngân hàng Thế giới và các đối tác phát triển hỗ trợ đánh giá các nguy cơ ATTP và đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm tăng cường công tác quản lý nguy cơ ATTP tại Việt Nam.

Quy trình nuôi trồng và chế biến tảo Spirulina quy mô hộ gia đình làm thực phẩm bổ sung

Quy trình nuôi trồng và chế biến tảo Spirulina quy mô hộ gia đình làm thực phẩm bổ sung

Xây dựng quy trình nuôi trồng và chế biến tảo Spirulina quy mô hộ gia đình làm thực phẩm bổ sung, chuyển giao cho người dân để họ tự sản xuất ra một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và đảm bảo chất lượng bổ sung vào bữa ăn hàng ngày.

Việt Nam sản xuất thành công trứng gà giàu Omega 3

Việt Nam sản xuất thành công trứng gà giàu Omega 3

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học động vật thuộc Viện Sinh học nhiệt đới (Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam) đã nghiên cứu và tạo thành công sản phẩm trứng gà giàu Omega-3 trên thị trường

Hỗ trợ trực tuyến