Thông báo Hội thảo: "Ứng dụng các phương pháp phân tích và nhận dạng chất độc trong truy vết nguồn gốc và đánh giá chất lượng thực phẩm"
Thông báo Hội thảo: "Ứng dụng các phương pháp phân tích và nhận dạng chất độc trong truy vết nguồn gốc và đánh giá chất lượng thực phẩm"
Thông báo Hội thảo "Các chất ô nhiễm độc hại trong thực phẩm và môi trường: Kiểm soát chất lượng và công nghệ xử lý"
Thông báo Hội thảo "Các chất ô nhiễm độc hại trong thực phẩm và môi trường: Kiểm soát chất lượng và công nghệ xử lý"
Hội thảo khoa học “Các chất ô nhiễm độc hại trong thực phẩm và môi trường: kiểm soát chất lượng và công nghệ xử lý”

Hội thảo khoa học “Các chất ô nhiễm độc hại trong thực phẩm và môi trường: kiểm soát chất lượng và công nghệ xử lý”

Trong khuôn khổ thực hiện Dự án khoa học công nghệ trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN: “Nghiên cứu xác định các chất độc trong bảo quản và chế biến thực phẩm”, ngày 04/05/2018, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Các chất ô nhiễm độc hại trong thực phẩm và môi trường: kiểm soát chất lượng và công nghệ xử lý”

Dữ liệu đang được cập nhật